TBU Publications
Repository of TBU Publications

3-(1-adamantyl)-6-methyl-3-(3-methylbenzyl)-isochroman-1-one

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title 3-(1-adamantyl)-6-methyl-3-(3-methylbenzyl)-isochroman-1-one en
dc.contributor.author Babjaková, Eva
dc.contributor.author Nečas, Marek
dc.contributor.author Vícha, Robert
dc.relation.ispartof Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
dc.identifier.issn 1600-5368 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 65
utb.relation.issue 6
dc.citation.spage 1190
dc.citation.epage 1190
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Wiley-Blackwell Munksgaard en
dc.identifier.doi 10.1107/S1600536809015888
dc.relation.uri http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S1600536809015888
dc.subject α-adamantyl cs
dc.subject purin cs
dc.subject RTG rozptyl cs
dc.subject monokrystal cs
dc.subject purine en
dc.subject x-ray difraction en
dc.subject single crystal en
dc.subject α-adamantyl en
dc.description.abstract Oxanonový kruh v titulní látce zaujímá zkříženou polovaničkovou konformaci s Cremerovými a Popleovými parametry Q = 0.619 (2) ?, ??= 0.75 (19) a ??= 172 (13)°. Dihedrální úhel mezi dvěma benzenovými jádry je 21.32 (7)°. Adamantanový skelet se sestává ze tří kondenzovaných cyklohexanových kruhů v klasické židličkové konformaci s torzními úhly v rozmezí 57.5 (2)?60.9 (2)°. Slabé interakce typu C?H???O spojují molekuly každého z enantiomerů do řetězců paralelních s osou b a ležících kolem inverzních center. Krystalová struktura je dále stabilizována intermolekulárními ????intrakcemi se vzdáleností mezi centroidy 3,8566(11)?. cs
dc.description.abstract In the title compound, C28H32O2, the oxanone ring adopts distorted half-boat conformation with the following Cremer and Pople puckering parameters: Q = 0.619 (2) ?, ??= 0.75 (19) and ??= 172 (13)°. The dihedral angle betwen two benzene rings is 21.32 (7)°. The adamantane unit consists of three fused cyclohexane rings in classical chair conformations, with absolute values of C?C?C?C torsion angles in the range 57.5 (2)?60.9 (2)°. Weak interactions of the type C?H???O link molecules of each enantiomer into chains parallel to the b axis and lying about inversion centers. The crystal packing is also stabilized by intermolecular ????stacking interactions [centroid-centroid distance of 3.8566 (11) ?]. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001025
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508176
utb.identifier.obdid 43861166
utb.identifier.scopus 2-s2.0-67649866083
utb.identifier.wok 000266514400087
utb.source j-riv
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Babjaková, Eva
utb.contributor.internalauthor Vícha, Robert
Find Full text

Files in this item

Show simple item record