TBU Publications
Repository of TBU Publications

Plastics Parts Design Supported by Reverse Engineering and Rapid Prototyping

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Plastics Parts Design Supported by Reverse Engineering and Rapid Prototyping en
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Maňas, David
dc.contributor.author Šanda, Štěpán
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 103
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 88
dc.citation.epage 91
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Česká společnost chemická, pobočka Pardubice cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2009_13_s082-s099.pdf
dc.subject rapid prototypingu cs
dc.subject reverzní inženýrství cs
dc.subject návrh cs
dc.subject díl cs
dc.subject reverse engineering en
dc.subject rapid prototyping en
dc.subject part en
dc.subject design en
dc.description.abstract Rapid prototyping a reverzní inženýrství představují nové směry při návrhu plastových dílů či nástrojů pro jejich výrobu. Článek se zabývá přiblížením dané problematiky a popisem jednotlivých typů rychlé přípravy prototypů cs
dc.description.abstract Rapid prototyping technologies for easy production of prototype, parts and tools are new methods which are developing unbelievably quickly. The main objective of this article is to give the basic introduction to this problem. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001022
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508172!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43861160
utb.identifier.scopus 2-s2.0-64249095806
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.contributor.internalauthor Šanda, Štěpán
Find Full text

Files in this item

Show simple item record