TBU Publications
Repository of TBU Publications

Superposed Flow Properties of Ceramic Powder Filled Polymer Melts

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Superposed Flow Properties of Ceramic Powder Filled Polymer Melts en
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Honková, Natálie
dc.contributor.author Kitano, Takeshi
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Polymer Composites
dc.identifier.issn 0272-8397 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 30
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 1027
dc.citation.epage 1034
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/pc.20645
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.20645/abstract
dc.subject keramické plnivo cs
dc.subject kompozit cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject viskoelasticita cs
dc.subject superpozice toku cs
dc.subject ceramic powder en
dc.subject filled system en
dc.subject viscosity en
dc.subject viscoelasticity en
dc.subject superposed flow en
dc.description.abstract Tvarově složité produkty na bázi plněných keramických kompozitů (10 to 50 vol.% zirconia v multikomponentní polymerní matrici) se v současné době vyrábějí injekčním vstřikováním. Reologické vlastnosti těchto materiálů jsou určující pro stanovení deformačního namáhání za různých podmínek během toku. Paralelní superpozice ustáleného a dynamického režimu toku byla provedena na základě měření na rotačním reometru typu kužel-deska. Tokové vlastnosti za vysokých smykových rychlostí byly stanoveny s pomocí kapilárního reometru. Byl zkoumán vliv stupně naplnění a procesních podmínek (smykové rychlosti a teploty) se závěrem, že superponované viskoelastické vlastnosti jsou značně senzitivní na dané parametry již za nízkých smykových rychlostí. cs
dc.description.abstract Complicated-shape products from ceramic composite materials are nowadays intensively processed via flow molding technologies. Rheological properties of these materials are essential for the clarification of the deformation behaviour through channels under various conditions. In the present paper ceramic powder (zirconia) was mixed (10 to 50 vol.%) with polypropylene, paraffin and stearic acid in an elastic extruder. Parallel superposed steady and oscillatory shear flows were measured on a cone-plate rheometer. Flow properties at high shear rates were evaluated on a capillary rheometer. The effects of powder content, shear rate/angular frequency and temperature were clarified. The studied filled systems showed highly non-Newtonian behaviour and apparent yield stress en
dc.description.abstract their viscoelastic properties were influenced remarkably under the superposed shear flow at low shear rate and angular frequency, and they showed significantly different behaviour from unfilled and fiber-filled systems. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001006
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508119!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43860881
utb.identifier.scopus 2-s2.0-67749139660
utb.identifier.wok 000268306600001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Honková, Natálie
utb.contributor.internalauthor Kitano, Takeshi
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record