TBU Publications
Repository of TBU Publications

On mechanical design of thermoplastic welded shell structures

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title On mechanical design of thermoplastic welded shell structures en
dc.contributor.author Šuba, Oldřich
dc.contributor.author Jurčiová, Jana
dc.relation.ispartof Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
dc.identifier.issn 1210-0471 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 52
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 102
dc.citation.epage 104
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject thermoplastic shell cs
dc.subject stability cs
dc.subject buckling cs
dc.subject FEM cs
dc.subject thermoplastic shell en
dc.subject stability en
dc.subject buckling en
dc.subject FEM en
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá problematikou odolnosti válcových svařovaných nádob malých čistíren odpadních vod proti ztrátě stability účinkem vnějšího zatížení obsypem . Vliv geometrických parametrů pláště a jeho vyztužení bylo studováno s pomocí FEM analýz. cs
dc.description.abstract Some aspects of structural design of small wastewater treatment plastic containers are considered in the paper. Low wall stiffness causes not only high values of displacements, but predispositions to loss of stability of a construction at first. Influences of geometrical parameters and reinforcements of the level of buckling safety factor are studied with support of FEM analyses en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000995
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508093!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43860719
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Šuba, Oldřich
Find Full text

Files in this item

Show simple item record