TBU Publications
Repository of TBU Publications

Výživová hodnota sterilovaných hotových pokrmů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Výživová hodnota sterilovaných hotových pokrmů cs
dc.title Nutritive value of ready to eat entrées en
dc.contributor.author Kadidlová, Helena
dc.contributor.author Buňka, František
dc.contributor.author Hrabě, Jan
dc.relation.ispartof Výživa a potraviny
dc.identifier.issn 1211-846X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 64
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 71
dc.citation.epage 74
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Výživaservis s.r.o. cs
dc.subject sterilované hotové pokrmy cs
dc.subject výživová hodnota cs
dc.subject aminokyseliny cs
dc.subject ready to eat entrée en
dc.subject nutritive value en
dc.subject amino acid en
dc.description.abstract Sterilované hotové pokrmy jsou v České republice zatím využívány pro účely zabezpečení výživy pouze příslušníků Armády ČR a IZS. Další možností by mohlo být také zajištění výživy civilního obyvatelstva v krizových situacích. Cílem práce bylo tedy stanovit nutriční hodnotu vybraných sterilovaných hotových pokrmů na základě jejich surovinového složení a pomocí indexu esenciálních aminokyselin. Jednalo se o pokrmy Vepřové maso s mrkví a bramborem, Vepřový guláš s těstovinami a Pikantní rizoto. Bylo zjištěno, že Vepřový guláš s těstovinami poskytuje 2097 kJ/ 300 g, Pikantní rizoto 2073 kJ/300 g a Vepřové maso s mrkví a bramborem jen 1474 kJ/300 g. Nejvyšší nutriční hodnotu podle EAAI má Vepřový guláš s těstovinami (81,13), následuje Pikantní rizoto (74,28) a Vepřové maso s mrkví a bramborem (73,50). cs
dc.description.abstract Ready to eat entrées are used only by Czech Army and Integrated rescue system to provide nutrition requires for their members. These meals can be used also for nutrition of civilian in crisis. The aim of the study was to determine the nutrition value of chosen ready to eat entrées by means of the index of essential amino-acids. It was found out that Pork goulash with pasta provides 2097 kJ/ 300 g, Spicy risotto 2073 kJ/300 g and Pork meat with carrot and potatoes 1474 kJ/300 g. The highest value of EAAI had Pork goulash with pasta (81,13), Spicy risotto (74,28) and Pork meat with carrot and potatoes (73,50). en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000987
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508066!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859762
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kadidlová, Helena
utb.contributor.internalauthor Buňka, František
utb.contributor.internalauthor Hrabě, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record