TBU Publications
Repository of TBU Publications

Thermal study and solubility tests of films based on amaranth flour starch-protein hydrolysate

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Thermal study and solubility tests of films based on amaranth flour starch-protein hydrolysate en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1388-6150 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2009
utb.relation.volume 98
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 299
dc.citation.epage 307
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer Dordrecht en
dc.identifier.doi 10.1007/s10973-009-0106-4
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/r3uv65k362517074/
dc.subject amaranth flour en
dc.subject biodegradable films en
dc.subject dialdehyde starch en
dc.subject DSC en
dc.subject hydrolysate en
dc.subject solubility test en
dc.subject TGA en
dc.subject thermal exposure en
dc.description.abstract Práce se zabývá vlivem chemické a fysikální modifikace na teplené vlastnosti a rozpustnost filmů založených na škrobo-proteinovém hydrolysátu amarantové mouky. Biodegradabilní a jedlé filmy byly připraveny litím z 25 % (w/w) roztoku hydrolysátu s přídavkem 20 % glycerinu a s různými přídavky dialdehydu škrobu (0, 1 a 5 %). Po tepelné exposici filmů při 65 a 95 °C (doba 6 a 48 hodin) byly studovány termické vlastnosti filmů diferenční skeningovou kalorimetrií a thermogravimetrickou analýsou. Zkoušky rozpustnosti filmů byly provedeny ve vodném prostředí při 25 oC. Chemická a fysikální modifikace filmů výrazně ovlivňuje jejich termické vlastnosti a rozpustnost. cs
dc.description.abstract The study deals with the effect of chemical and physical modifications on thermal properties and solubility properties of films based on amaranth flour starch-protein hydrolysate. Biodegradable and edible films were prepared by casting a 25 % (w/w) solution of hydrolysate containing 20 % glycerol and various additions of dialdehyde starch (0, 1 and 5 %). After thermal exposure of films at 65 and 95 oC (for 6 and 48 hours), thermal properties of films were studied employing differential scanning calorimetry and thermogravimetric analysis. Film solubility tests were performed in an aqueous environment at 25 oC. Chemical and physical modifications of films markedly affect their thermal properties and solubility. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000978
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508042!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43859336
utb.identifier.scopus 2-s2.0-70350749759
utb.identifier.wok 000271282000040
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record