TBU Publications
Repository of TBU Publications

Aplikace hydrolyzátů kožedělných odpadů v zemědělské produkci

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Aplikace hydrolyzátů kožedělných odpadů v zemědělské produkci cs
dc.title Using of tannery waste hydrolyzates in agriculture production en
dc.contributor.author Mračanská, E.
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Kašpárková, Věra
dc.relation.ispartof Úroda
dc.identifier.issn 0139-6013 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 56
utb.relation.issue 12
dc.citation.spage 377
dc.citation.epage 384
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Profi Press s.r.o. cs
dc.subject proteiny cs
dc.subject hydrolyzáty cs
dc.subject biostimulátory cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject molekulová váha cs
dc.subject proteine en
dc.subject hydrolyzate en
dc.subject biostimulator en
dc.subject distribution en
dc.subject molecular weight en
dc.description.abstract Při zpracování surových kůží na useň vzniká značné množství vedlejších tuhých produktů činěných i nečiněných. Vzhledem k vysokému obsahu organického dusíku je možné po jejich ztekucení použít jako organické dusíkaté hnojivo, pomocný přípravek pro ochranu rostlin a k výrobě secích pásků. V poslední době se velmi intenzivně studují možnosti použití proteinových hydrolyzátů jako biostimulátory pro zvýšení imunity rostlin. Užité vlastnosti specifických hydrolyzátů závisí na jejich distribuci molární hmotnosti, která závisí na reakčních podmínkách hydrolýzy. Uvedené je v předkládaném článku podrobně diskutováno. cs
dc.description.abstract Processing raw hide into leather, great quantities of by-products are resulting. Due to high content of organic nitrogen it is possible to use liquid hydrolysates as organic nitrogen fertilizers, auxiliary agents for protection of plants and sewing tapes. Possibilities of using of protein hydrolysates as biostimulators for enhancing of plant immunity are studied nowadays. Products manufacture quality of protein hydrolysates depend on their molar weight distribution that depends on reaction conditions of hydrolysis. The above subjects are discussed in our article in the detail way en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000973
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507476!RIV09-MZE-28110___
utb.identifier.obdid 43856717
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Kašpárková, Věra
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record