TBU Publications
Repository of TBU Publications

Měření tření elastomerů v kombinaci s měřením přístrojem RPA

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
DVOŘÁK, Zdeněk a Imrich LUKOVICS. Měření tření elastomerů v kombinaci s měřením přístrojem RPA. Strojírenská technologie. 2008, vol. 13, iss. 2, s. 5-8. ISSN 1211-4162.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles