TBU Publications
Repository of TBU Publications

Proces rychlostního broušení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Proces rychlostního broušení cs
dc.title High speed grinding process en
dc.contributor.author Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Bílek, Ondřej
dc.relation.ispartof Manufacturing Technology
dc.identifier.issn 1213-2489 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 12
dc.citation.epage 19
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) cs
dc.relation.uri http://journal.strojirenskatechnologie.cz/templates/obalky_casopis/VIII_2008.pdf
dc.subject rychlostní broušení cs
dc.subject simulace cs
dc.subject brousicí zrno cs
dc.subject high speed en
dc.subject grinding en
dc.subject simulation en
dc.subject grinding grain en
dc.description.abstract Rychlostní broušení zajistí zvýšení kvality a jakosti. Kritickým prvkem technologických zařízení je brousicí kotouč. Příspěvek uvádí napětí v tvarových brousicích kotoučích. Dále je diskutován vliv technologických podmínek na obrobené plochy a na teplotu při broušení cs
dc.description.abstract Speed grinding secures higher productivity and better quality of lower cutting speed. The grinding wheel is a critical part of the technological assembly. This paper evaluetes stress in the revolving grinders and their forming. Next, it discusses and simulates the influence of technological conditions on surface state and temperature of cutting at grinding en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000956
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507409!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 18553363
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lukovics, Imrich
utb.contributor.internalauthor Bílek, Ondřej
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record