TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zpracování termoplastických škrobů vyfukováním

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zpracování termoplastických škrobů vyfukováním cs
dc.title Film blowing of thermoplastic starch en
dc.contributor.author Thunwall, Mats
dc.contributor.author Kuthanová, Vanda
dc.contributor.author Boldizar, Antal
dc.contributor.author Rigdahl, Mikael
dc.relation.ispartof Carbohydrate Polymers
dc.identifier.issn 0144-8617 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 71
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 583
dc.citation.epage 590
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Pergamon Elsevier Science Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.carbpol.2007.07.001
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861707003414
dc.subject vyfukování cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject plasikátor cs
dc.subject škrob cs
dc.subject termoplastický škrob cs
dc.subject film blowing en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject plasticizer en
dc.subject starch en
dc.subject thermoplastic starch en
dc.description.abstract Cílem práce v oblasti materiálů na bázi škrobu bylo zpracovat termoplastický škrob vyfukováním. V prvním kroku bylo třeba vybrat na základě testování tažnosti surovinu vhodnou pro zpracování, zejména optimalizovat obsah glycerolu a výrobní teploty. V dalším se pak jednalo o zkoušky výroby fólií vyfukováním, při kterém se objevily problémy s lepivostí a kolapsem vyfukovacího rukávu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo s materiálem obsahujícím 22 hmotnostních % glycerolu a při teplotním profilu 90-120-115-95 °C. cs
dc.description.abstract Paper describes film blowing of the thermoplastic starch material and aims to find possible processing window. Parameters like temperature profile of extruder, glycerol content and closely related moisture content were investigated. Rather surprisingly, processing of material with 45 parts of glycerol (from the previous research expected to be the most reasonable) led to stickiness resulting in collapse of bubble. Reduction of glycerol content down to 22 parts and water content to 10 % was found to be a compromise avoiding double-walled glued film and still maintaining sufficient expansion. The largest bubble diameter, i.e. the thinnest film, was obtained upon drying the material for 2 minutes prior to extrusion at the following temperature profile: 90, 120, 115, 95 °C. The results of the study of thermoplastic starch served as a base for the European patent application, which was recently approved (WO/2008/105705). en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000952
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507377!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43855574
utb.identifier.scopus 2-s2.0-37049028353
utb.identifier.wok 000253115600011
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kuthanová, Vanda
Find Full text

Files in this item

Show simple item record