TBU Publications
Repository of TBU Publications

Účinnost obuvi a odlehčujících zásahů z důvodu prevence a léčení ulcerací na noze a redukcí plantárních tlaků na nohách diabetiků

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Účinnost obuvi a odlehčujících zásahů z důvodu prevence a léčení ulcerací na noze a redukcí plantárních tlaků na nohách diabetiků cs
dc.title The effectiveness of footwear and offloading interventions to prevent and heal foot ulcers and reduce plantar pressure in diabetes: a systematic review en
dc.contributor.author Bus, Sicco A.
dc.contributor.author Valk, Gerlof D.
dc.contributor.author van Deursen, Robert William Martin
dc.contributor.author Armstrong, David G.
dc.contributor.author Caravaggi, Carlo Maria Ferdinando
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.contributor.author Bakker, Karel
dc.contributor.author Cavanagh, Peter Robert
dc.relation.ispartof Diabetes-Metabolism Research and Reviews
dc.identifier.issn 1520-7552 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 24
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 162
dc.citation.epage 180
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/dmrr.850
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dmrr.850/abstract
dc.subject diabetes cs
dc.subject diabetická noha cs
dc.subject vřed cs
dc.subject obuv cs
dc.subject odlehčení cs
dc.subject footwear en
dc.subject diabetic en
dc.subject offloading en
dc.subject guidelines en
dc.description.abstract Používání speciální obuvi a odlehčovacích technik je v klinické praxi používáno jako prevence zejména v případech výskytu ulcerace na nohách diabetiků. Vyhodnocení a způsob využívání však není dostatečně znám. Cílem tohoto přehledu bylo systematicky zpřístupnit pravidla pro stanovení dostupnosti evidence na použití obuvi a odlehčujících zásahů z důvodu prevence ulcerace a redukce plantárních tlaků na diabetické noze. Výzkum byl založen na zpracování zpráv o účinnosti použití obuvi a odlehčovacích zásahů z pohledu prevence nebo léčení nožní ulcerace nebo redukce plantárních tlaků nohou u diabetických pacientů publikovaných do května 2006. Všechny publikované studie byly zahrnuty odhady metodických studií a data extrakce byly nezávisle předvedeny dvěma posuzovateli. Zásahy byly označeny a kategorizovány do čtyř skupin: ošetření, obuv, operační odlehčení a další odlehčovací techniky. cs
dc.description.abstract Background Footwear and offloading techniques are commonly used in clinical practice for the prevention and treatment of foot ulcers in diabetes, but the evidence base to support this use is not well known. The goal of this review was to systematically assess the literature and to determine the available evidence on the use of footwear and offloading interventions for ulcer prevention, ulcer treatment, and plantar pressure reduction in the diabetic foot. Methods A search was made for reports on the effectiveness of footwear and offloading interventions in preventing or healing foot ulcers or reducing plantar foot pressure in diabetic patients published prior to May 2006. Both controlled and uncontrolled studies were included. Assessment of the methodological quality of studies and data extraction was independently performed by two reviewers. Interventions were assigned into four subcategories: casting, footwear, surgical offloading and other offloading techniques. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000951
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507372!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43858245
utb.identifier.scopus 2-s2.0-44949163756
utb.identifier.wok 000256408300027
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record