TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektromagnetické vlastnosti hybridních polymerních kompozitů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elektromagnetické vlastnosti hybridních polymerních kompozitů cs
dc.title Electromagnetic Properties of Hybrid Polymer Composites en
dc.contributor.author Bespyatykh, Yurij
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.relation.ispartof Journal of Communications Technology and Electronics
dc.identifier.issn 1064-2269 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 53
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 143
dc.citation.epage 154
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer en
dc.identifier.doi 10.1134/S1064226908020034
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/l1g42081177513x1/
dc.subject feromagnetická resonance cs
dc.subject MnZn ferity cs
dc.subject multikomponentní částice cs
dc.subject polyanilínový povlak cs
dc.subject ferromagnetic resonance en
dc.subject MnZn ferrite en
dc.subject multicomponent particles en
dc.subject polyaniline coating en
dc.description.abstract Efektivní permeabilita kompozitních materiálů je studována experimentálně a teoreticky. Kompoyity mají jádro-slupka strukturu. Kde jádro je feromagnetická částice a slupku tvoří vodivá vrstva. Je dokázáno, vodivá vrstva částečně stíní magnetickou částici a mění tak efektivní magnetizaci zmíněných částic. Výsledkem je změna efektivní permeability hybridních kompozitů. Ukázalo se, že jak permeabilita tak feromagnetická rezonanční frekvence hybridních kompozitů může být změněna a kontrolována vodivostí vrchní vrstvy a výběrem poměru mezi tloušťkou vrchní vrstvy a velikostí magnetických částic. cs
dc.description.abstract The effective permeability of a composite material is studied experimentally and theoretically. The composite material has a core?shell-like structure, where the core is a ferromagnetic particle and the shell is a conductive overlayer. It is established that the conducting layer partially shields the magnetic particle and changes the effective magnetization of the said particle. As a result, there is a change of the effective permeability of the hybrid composite. It is shown that both the permeability and the ferromagnetic-resonance frequency of a hybrid composite can be changed by the controlled overlayer conductivity and the selection of a relation between the thickness of the layer and the size of the magnetic particle. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000939
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507341!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43857363
utb.identifier.wok 000254744900003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
Find Full text

Files in this item

Show simple item record