TBU Publications
Repository of TBU Publications

Odstraňování hořčíku z chromitého kalu zbylého po enzymové hydrolýse chromočiněných postružin

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
MOKREJŠ, Pavel, Josef HRNČIŘÍK, Dagmar JANÁČOVÁ, Ferdinand LANGMAIER, Milan MLÁDEK, Karel KOLOMAZNÍK, Vladimír VAŠEK a Marie DVOŘÁČKOVÁ. Odstraňování hořčíku z chromitého kalu zbylého po enzymové hydrolýse chromočiněných postružin. Asian Journal of Chemistry. 2008, vol. 20, iss. 1, s. 649-662. ISSN 0970-7077.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles