TBU Publications
Repository of TBU Publications

Účinnost magnetických polymerních kompozitů jako radio absorpčních materiálů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Účinnost magnetických polymerních kompozitů jako radio absorpčních materiálů cs
dc.title The efficiency of application of magnetic polymer composites as radio-absorbing materials en
dc.contributor.author Lopatin, Alexander
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.contributor.author Kazantsev, Yuri Nikolaevich
dc.contributor.author D'yakonova, Olga
dc.contributor.author Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Communications Technology and Electronics
dc.identifier.issn 1064-2269 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 53
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 487
dc.citation.epage 496
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer en
dc.identifier.doi 10.1134/S106422690805001X
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/p877h18684715571/
dc.subject polymerní magnetické kompozity cs
dc.subject karbonylové železo cs
dc.subject ferity cs
dc.subject elektromagnetické vlastnosti cs
dc.subject odrazivost cs
dc.subject reflektance cs
dc.subject mikrovlnný absorbér cs
dc.subject Polymer magnetic composites en
dc.subject carbonyl iron en
dc.subject ferrites en
dc.subject electromagnetic properties en
dc.subject reflectance en
dc.subject microwave absorber. en
dc.description.abstract Byla zkoumána komplexní permitivita a permeabilita polymerních kompozitních materiálů ve frekvenčním rozsahu od 1 MHz do 10 GHz. Je uvedeno jak lze u hybridních kompozitů na bázi různých magnetických plniv měnit jejich frekvenční spektrum komplexní permitivity a permeability. Následně je pro tyto systémy analyzována jejich účinnost coby absorberů elektromagnetického záření v radiové a mikrovlnné části spektra. cs
dc.description.abstract The results of investigation of the complex permittivity and permeability of polymer composite materials with different magnetic fillers in the frequency range of 1 MHz to 10 GHz are presented. The possibility of controlling the frequency characteristics of permeability and permittivity and the absolute values of these parameters via the formation of hybrid composites with multicomponent magnetic filler is shown. The efficiency of application of magnetic polymer composites as absorbing materials for the RF and microwave bands is analyzed. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000935
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507333!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43856658
utb.identifier.scopus 2-s2.0-44349128421
utb.identifier.wok 000256258600001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lopatin, Alexander
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
utb.contributor.internalauthor Vilčáková, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record