TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv rozhraní na dielektrické vlastnosti hybridních polymerních kompozitů na bázi MnZn feritu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv rozhraní na dielektrické vlastnosti hybridních polymerních kompozitů na bázi MnZn feritu cs
dc.title The influence of interfaces on the dielectric properties of MnZn-based hybrid polymer composites en
dc.contributor.author Moučka, Robert
dc.contributor.author Vilčáková, Jarmila
dc.contributor.author Kazantseva, Natalia E.
dc.contributor.author Lopatin, Alexander
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Applied Physics
dc.identifier.issn 0021-8979 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 104
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 11
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Institute of Physics (AIP) en
dc.identifier.doi 10.1063/1.3028272
dc.relation.uri http://jap.aip.org/resource/1/japiau/v104/i10/p103718_s1?bypassSSO=1
dc.subject kompozitní materiály cs
dc.subject elektrická vodivost cs
dc.subject dielektrické vlastnosti cs
dc.subject aktivační energie cs
dc.subject ferit cs
dc.subject rozhraní cs
dc.subject composite materials en
dc.subject electrical conductivity en
dc.subject dielectric properties en
dc.subject activation energy en
dc.subject ferrite en
dc.subject interface en
dc.description.abstract Článek pojednává o dielektrických vlastnostech kompozitních materiálů na bázi hliníku a MnZn feritu. Dielektrické vlastnosti a vodivost byly proměřeny ve frekvenčním rozsahu od 10 Hz do 100 kHz v rozmezí teplot od ?30°C do 100°C. Bylo zjištěno, že přídavek hliníku do kompozitu na bázi MnZn feritu v polyuretanu vede k poklesu stejnosměrné vodivosti kvůli vysokému přechodovému odporu na rozhraní Al-Al2O3. cs
dc.description.abstract The paper reports on the specific features of the dielectric properties of a MnZn ferrite/Al based composite. Dielectric constant and ac conductivity measurements of MnZn-based composites have been made over the frequency range of 10 Hz?100 kHz in temperature interval from ?30 to 100 °C and at ambient temperature up to 3 GHz. The results obtained show that addition of aluminum into the MnZn ferrite/polyurethane composite leads to a decrease in the dc conductivity due to the insulating barrier of Al?Al2O3. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000934
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507332!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43856657
utb.identifier.scopus 2-s2.0-57049175912
utb.identifier.wok 000262605800084
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Moučka, Robert
utb.contributor.internalauthor Vilčáková, Jarmila
utb.contributor.internalauthor Kazantseva, Natalia E.
utb.contributor.internalauthor Lopatin, Alexander
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record