TBU Publications
Repository of TBU Publications

Snadno realizovatelná vzdálená laboratoř s přenosem dat využívajícím Internetový školní experimentální systém

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Snadno realizovatelná vzdálená laboratoř s přenosem dat využívajícím Internetový školní experimentální systém cs
dc.title An easy-to-build remote laboratory with data transfer using the Internet School Experimental System en
dc.contributor.author Schauer, František
dc.contributor.author Lustig, František
dc.contributor.author Dvořák, Jiří
dc.contributor.author Ožvoldová, Miroslava
dc.relation.ispartof European Journal of Physics
dc.identifier.issn 0143-0807 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 29
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 753
dc.citation.epage 765
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Institute of Physics Publishing, Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1088/0143-0807/29/4/010
dc.relation.uri http://iopscience.iop.org/0143-0807/29/4/010/
dc.subject e-learning cs
dc.subject vzdálený experiment cs
dc.subject fyzika cs
dc.subject ISES cs
dc.subject e-learning en
dc.subject remote experiment en
dc.subject physics en
dc.subject ISES en
dc.description.abstract Je prezentován o pedagogické i technické opodstatnění vzdálených experimentů. Stručně se podává přehled Interntového školního experimentálního systému založeného na server-klient přístupu a Java appletech. cs
dc.description.abstract We present both pedagogical and technical reasoning for the remote experiments. We give here an outline of the prospective remote laboratory system with data transfer using the Internet School Experimental System, based on a server-client approach, and on web services and Java applets. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000926
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507321!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43856924
utb.identifier.scopus 2-s2.0-46749119457
utb.identifier.wok 000256998400010
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Schauer, František
Find Full text

Files in this item

Show simple item record