Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Formal concept analysis applied to the prediction of additives for galvanizing process

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLIMEŠ, Jiří. Formal concept analysis applied to the prediction of additives for galvanizing process. Metalurgija [online]. 2010, vol. 49, iss. 2, s. 95-98. [cit. 2023-01-28]. ISSN 0543-5846. Dostupné z: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=68048&lang=en.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články