TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizace vstupních parametrů a ekonomické aspekty laserového popisování knižních vazeb

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
SÝKOROVÁ, Libuše a Imrich LUKOVICS. Optimalizace vstupních parametrů a ekonomické aspekty laserového popisování knižních vazeb. Strojírenská technologie. 2008, vol. 13, iss. 1, s. 9-13. ISSN 1211-4162.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles