TBU Publications
Repository of TBU Publications

On geodesic mappings with certain initial conditions

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title On geodesic mappings with certain initial conditions en
dc.contributor.author Chudá, Hana
dc.contributor.author Mikeš, Josef
dc.relation.ispartof Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyiregyhaziensis
dc.identifier.issn 0866-0182 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 26
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 337
dc.citation.epage 341
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher College of Nyíregyháza en
dc.relation.uri http://www.emis.de/journals/AMAPN/vol26_2/16.html
dc.subject (pseudo-) Riemannův prostor cs
dc.subject geodetické zobrazení cs
dc.subject počáteční podmínky cs
dc.subject (pseudo-) Riemannian space en
dc.subject Geodesic mapping en
dc.subject Initial conditions en
dc.description.abstract V této publikaci jsme dtudovali geodetické zobrazení f mezi (pseudo -) Riemannovými prostory Vn a Vn (s pruhem) s následující počáteční podmínkou ?(f(xo)) = k*g(xo), kde g a ? jsou metriky prostorů Vn a Vn (s pruhem). Dokázali jsmse, že Weylův tenzor projektivní křivosti je nenulový v bodě x_o prostoru Vn. Potom je dané zobrazení f homotetické. cs
dc.description.abstract In this paper we studied geodesic mappings f between (pseudo -) Riemannian spaces Vn and Vn bar with the following initial condition ?(f(xo)) = k.g(xo), where g and are the metrics of Vn and Vn bar. We proved that if the Weyl tensor of the projective curvature is not vanishing at the point xo Vn then f is homothetic. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000902
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63509096!RIV11-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43864155
utb.identifier.scopus 2-s2.0-78651244927
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Chudá, Hana
Find Full text

Files in this item

Show simple item record