TBU Publications
Repository of TBU Publications

Obsah pektinu v krajových odrůdách jablek

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Obsah pektinu v krajových odrůdách jablek cs
dc.title Content of pectin in regional varieties of apples en
dc.contributor.author Rop, Otakar
dc.contributor.author Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Valášek, Pavel
dc.contributor.author Březina, Pavel
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 102
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 851
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2008_09_839-857.pdf
dc.subject pektin cs
dc.subject krajové odrůdy cs
dc.subject jablka cs
dc.subject apples en
dc.subject pectin en
dc.subject regional varieties en
dc.description.abstract Cílem příspěvku bylo sledovat obsah pektinu v krajových odrůdách jablek. Bylo vybráno celkem 20 odrůd. Nejvyšší obsahy byly zaznamenány u odrůd Car Alexander a Strýmka cs
dc.description.abstract The aim of work was measured content of pectin in regional varieties of apples. There 20 varieties was choosen. The highest contents of pectin were mesured in varieties car Alexander and Strýmka. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000894
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507268!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43856868
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Rop, Otakar
utb.contributor.internalauthor Kramářová, Daniela
utb.contributor.internalauthor Valášek, Pavel
utb.contributor.internalauthor Březina, Pavel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record