TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv sterilační teploty a doby skladování na konzistenci a barvu sterilovaných tavených sýrů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv sterilační teploty a doby skladování na konzistenci a barvu sterilovaných tavených sýrů cs
dc.title The effect of storage temperature and time on the consistency and colour of sterilized processed cheese en
dc.contributor.author Buňka, František
dc.contributor.author Štětina, Jiří
dc.contributor.author Hrabě, Jan
dc.relation.ispartof European Food Research and Technology
dc.identifier.issn 1438-2377 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 228
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 223
dc.citation.epage 229
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer en
dc.identifier.doi 10.1007/s00217-008-0926-7
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/845677mx041253x5/
dc.subject tavený sýr cs
dc.subject sterilace cs
dc.subject skladování cs
dc.subject barva cs
dc.subject konzistence cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject Processed cheese en
dc.subject Sterilization en
dc.subject Storage en
dc.subject Colour en
dc.subject Consistency en
dc.subject Sensory analysis. en
dc.description.abstract Byl hodnocen vliv sterilačního záhřevu (117 °C po dobu 20 minut) na barvu a konzistenci tavených sýrů a byly sledovány změny sterilovaných tavených sýrů v průběhu 24 měsíců skladování při teplotách 8 ? 2 °C a 23 ? 2 °C. Barva byla posuzována spektrofotometricky a konzistence penetrometricky (puncture test) a pomocí dynamické oscilační reometrie (small amplitude oscillatory shear rheology). Provedena byla i senzorická analýza produktů. Vlivem sterilace došlo k tvorbě tmavšího odstínu a zvýšení tuhosti a elasticity tavených sýrů. V průběhu skladování sterilovaných tavených sýrů se jejich barva i konzistence měnily v závislosti na teplotě. Barva sterilovaných tavených se intenzivněji měnila při vyšší skladovací teplotě, což ukazovalo na rozsáhlejší průběh degradačních reakcí ve srovnání s výrobky uloženými při chladírenské teplotě. U sterilovaných tavených sýrů uchovávaných při 8 °C se tuhost během 24 měsíců neustále zvyšovala, zatímco produkty skladované při 23 °C zaznamenaly nejprve rovněž nárůst tuhosti, který byl ovšem ve 2. roce následován jejím poklesem. cs
dc.description.abstract The effect of sterilization (117 °C for 20 minutes) on the colour and consistency of processed cheeses was evaluated. The sterilization resulted in a darker shade (darker colour) and increased firmness and elasticity of processed cheeses (P < 0.05). During the storage period (24 months) of sterilized processed cheeses, their colour as well as consistency changed depending on temperature tested (8 °C and 23 °C). The colour change of sterilized processed cheeses was more significant at a higher storage temperature (23 °C) in comparison with the products kept at cold storage temperature (8 °C) (P < 0.05). The firmness of sterilized processed cheeses stored at 8 °C increased during the 24 months. The rise in firmness achieved in the products stored at 23 °C was followed by its decrease in the second year of storage. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000882
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507253!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43856682
utb.identifier.scopus 2-s2.0-56249145985
utb.identifier.wok 000260877300008
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Buňka, František
utb.contributor.internalauthor Hrabě, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record