TBU Publications
Repository of TBU Publications

Syntéza a strukturní charakterizace nanokompozitů na bázi polyanilínu a mezoporézního uhlíku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Syntéza a strukturní charakterizace nanokompozitů na bázi polyanilínu a mezoporézního uhlíku cs
dc.title Synthesis and structural characterization of polyaniline/mesoporous carbon nanocomposite en
dc.contributor.author He, Ying
dc.contributor.author Cheng, Qilin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Li, Chunzhong
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof International Journal of Polymer Analysis and Characterization
dc.identifier.issn 1023-666X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 13
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 25
dc.citation.epage 36
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Taylor and Francis en
dc.identifier.doi 10.1080/10236660701799419
dc.relation.uri http://tandfprod.literatumonline.com/doi/abs/10.1080/10236660701799419
dc.subject CMK-3 cs
dc.subject mezoporézní uhlík cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject vodivost cs
dc.subject polyanilín cs
dc.subject CMK-3 en
dc.subject Mesoporous carbon en
dc.subject Nanocomposite en
dc.subject Conductivity en
dc.subject Polyaniline en
dc.description.abstract V práci byla popsána syntéza nového typu nanokompozitu, ve kterém je polyanilín syntetizován uvnitř pórů mezoporézního uhlíku (typ CMK-3). Struktura a morfologie byla charakterizována rentgenovou difrakcí, adsorpcí/desorpcí N2, FT-IR a Ramanovou spectroskopií, transmisní electrononovou mikroskopií (HRTEM) a ttermogravimetrickou analýou (TGA). Výsledky ukázaly, že PANI se tvoří téměř výhradně v pórech CMK-3 a nanokompozit si zachovává uspořádanou mezostrukturu. cs
dc.description.abstract In this work, a new nanocomposite in which polyaniline (PANI) is encapsulated in ordered mesoporous carbon (CMK-3 type) has been synthesized. The aniline monomer was introduced into hosts from the vapor phase to avoid the formation of PANI layers on the outer surface. The structure and morphology of the nanocomposite were characterized by X-ray diffraction (XRD), N2 adsorption=desorption, FT-IR and Raman spectra, high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), and thermogravimetric analysis (TGA). The results show that PANI is almost formed in the channels of CMK-3 and the nanocomposite retains the ordered mesostructure. Encapsulated PANI exhibits better thermal stability than pure PANI because of confinement effect in the channel system. The conductivity of PANI=CMK-3 nanocomposite containing 8.4 wt% PANI is 0.78 S=cm at room temperature. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000866
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507025!RIV09-GA0-28110___
utb.identifier.obdid 43857053
utb.identifier.scopus 2-s2.0-39049143330
utb.identifier.wok 000253808200003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Cheng, Qilin
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record