TBU Publications
Repository of TBU Publications

Charakterizace antibakteriálního polymerního filmu na bázi polyvinylalkoholu a dusičnanu zinečnatého pro biomedicinální aplikace

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Charakterizace antibakteriálního polymerního filmu na bázi polyvinylalkoholu a dusičnanu zinečnatého pro biomedicinální aplikace cs
dc.title Characterization of antibacterial polymerc films based on poly(vinyl alcohol) and zinc nitrate for biomedical applications en
dc.contributor.author Galya, Tsermaa
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Sedlaříková, Jana
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof International Journal of Polymer Analysis and Characterization
dc.identifier.issn 1023-666X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 13
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 241
dc.citation.epage 253
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Taylor and Francis en
dc.identifier.doi 10.1080/10236660802175790
dc.relation.uri http://tandfprod.literatumonline.com/doi/abs/10.1080/10236660802175790
dc.subject antibakteriální cs
dc.subject DSC cs
dc.subject FTIR cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject UV-VIS spektroskopie cs
dc.subject dusišnan zinečnatý cs
dc.subject poly(vinyl alcohol) en
dc.subject zinc nitrate en
dc.subject antibacterial en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject DSC en
dc.subject FTIR en
dc.subject UV-VIS spectroscopy en
dc.description.abstract Polyvinylalkohol byl modifikován dusičnanem zinečnatým v koncentračním rozmezí 0-22,29 hm. % pomocí odlévací techniky. Výsledný materiál byl charakterizován použitím optické mikroskopie, tahových zkoušek, DSC, UV-VIS spektroskopie a FTIR. Antibakteriální vlastnosti připravených filmů byly testovány proti Gram pozitivním i Gram negativním bakteriálním kmenům. Výsledky ukazuji uniformní ditribuci modifikátoru v polymerní matrici, zlepšení mechanických vlastností (do koncentrace 8,42 hm. %) a dobrou antibakteriální aktivitu převážně proti Gram negativním bakteriím za nízkých koncentarcí modifikátoru. cs
dc.description.abstract Poly (vinyl alcohol) (PVA) was modified by zinc nitrate in the concentration range from 0 to 22.29 wt. % using solvent cast technique. The resulting material was characterized by optical microscopy, stress-strain analysis, differential scanning calorimetry, UV-Visible spectroscopy and Fourier Transform Infrared Spectroscopy. In addition, the antibacterial properties of the prepared films were tested against the both Gram positive and Gram negative bacterial strains. The results show the uniform distribution of the modifier within the PVA matrix, enhanced mechanical properties (up to 8.24 wt. %) and good antibacterial activity against Gram negative bacteria at low modifier content. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000856
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63506993!RIV09-MPO-28110___
utb.identifier.obdid 43855903
utb.identifier.scopus 2-s2.0-49449084429
utb.identifier.wok 000258246400001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Galya, Tsermaa
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Sedlaříková, Jana
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record