TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vyluhování těžkých kovů stabilizovaných v asfaltové matrici

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vyluhování těžkých kovů stabilizovaných v asfaltové matrici cs
dc.title Leaching of heavy metals stabilized in asphalt matrix en
dc.contributor.author Blaha, Antonín
dc.contributor.author Meegoda, J. N.
dc.contributor.author Červinková, Markéta
dc.relation.ispartof Practice Periodical of Hazardous, Toxic and Radioactive Waste Management
dc.identifier.issn 1090-025X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 11
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 106
dc.citation.epage 113
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Society of Civil Engineers (ASCE) en
dc.identifier.doi 10.1061/(ASCE)1090-025X(2007)11:2(106)
dc.relation.uri http://ascelibrary.org/hzo/resource/1/pphmf8/v11/i2/p106_s1?isAuthorized=no
dc.subject stabilization/solidification cs
dc.subject hazardous waste cs
dc.subject heavy metals cs
dc.subject asphalt emulsion cs
dc.subject mathematical model cs
dc.subject long-term leaching test cs
dc.subject Stabilization/solidification en
dc.subject hazardous waste en
dc.subject heavy metals en
dc.subject asphalt emulsion en
dc.subject mathematical model en
dc.subject long-term leaching test en
dc.description.abstract Podle platné české legislativy je nutné nebezpečné odpady před uložením na skládku upravit tak, aby došlo ke snížení jejich nebezpečných vlastností. Jednou z metod úpravy odpadu je stabilizace/solidifikace. Pro stabilizaci odpadů můžeme použít například asfaltové emulze. Cílem stabilizace je snížení vyluhování kontaminantů do životního prostředí. Byl vypracován matematický model, který popisuje vyluhování těžkých kovů v závislosti na čase. Řídícím mechanismem je difúze kontaminantů ze stabilizovaného odpadu a jejich chemická interakce s extrakčním prostředím. V experimentální části se měřilo množství kontaminantů, které se vyluhovaly ze stabilizovaného odpadu do extrakčního činidla v závislosti na jeho pH. Na základě souvislostí mezí naměřenými hodnotami a matematickým modelem byl proveden střednědobý odhad množství vyluhovaných těžkých kovů z úložiště odpadu do životního prostředí. cs
dc.description.abstract Long-term impact of stabilized/solidified hazardous waste on the environment was evaluated using a combination of long-term leaching tests and mathematical modelling. The waste used in this research is a dust collected from filters used in the production of nickel-cadmium accumulators. It contains nickel hydroxide, cobalt hydroxide and cadmium oxide, and based on Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) test it is a hazardous waste. This waste was stabilized using two different aqueous anionic asphalt emulsions. Several extraction tests were used to evaluate the long-term leaching of stabilized waste. Then using a mathematical model, the long-term leaching test data was analyzed to obtain mass transport parameters for the contaminants in the stabilized wastes. From the leaching test results mathematical model parameters needed to estimate the transport and release of contaminants to the real environment under alkaline pH from the stabilized waste were obtained. The model simulation of the performance of the stabilized waste under the actual environmental conditions of the disposal site showed that there is insignificant release of the contaminants from the stabilized waste. Hence it was concluded based on the experimental and modelling data that if the environment is able to maintain an alkaline pH condition, then the stabilized waste will not damage the environment. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000803
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505398
utb.identifier.obdid 16552947
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33947406284
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Blaha, Antonín
utb.contributor.internalauthor Červinková, Markéta
Find Full text

Files in this item

Show simple item record