TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příspěvek k posouzení sítování bílkovinného hydrolyzátu diepoxidy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příspěvek k posouzení sítování bílkovinného hydrolyzátu diepoxidy cs
dc.title Contribution to assesing cross-linking of protein hydrolyzate with diepoxides en
dc.contributor.author Hrnčiřík, Josef
dc.contributor.author Pšeja, Jiří
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.contributor.author Tupý, Michael
dc.relation.ispartof Journal of American Leather Chemists Association
dc.identifier.issn 0002-9726 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 102
utb.relation.issue 12
dc.citation.spage 393
dc.citation.epage 403
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Leather Chemists Association (ALCA) en
dc.relation.uri http://www.leatherchemists.org/alca_search.asp
dc.subject sítování cs
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject hydrolyzát cs
dc.subject diepoxidy cs
dc.subject limitní viskozitní čísla cs
dc.subject IR spektra cs
dc.subject crosslinking en
dc.subject proteins en
dc.subject hydrolyzate en
dc.subject diepoxides en
dc.subject intrinsic viscosity en
dc.subject IR spectra en
dc.description.abstract Bylo studováno sítování hydrolyzátu kolagenu diepoxibutanem nebo (oktanem) při 25oC. Optimální pH pro sítování bylo 9. Rozpustnost vzorku klesala úměrně s množstvím použitého sítovadla. Pro stanovení limitního viskozitního čísla je optimální měřit viskozity vzorku v 1M KCl roztoku. Diepoxyoktan byl účinnější sítovadlo než diepoxybutan. V IR spektrech se sítování projevilo slabě a jen při použití diepoxyoktanu. cs
dc.description.abstract Colagen hydrolyzate was crosslinked with diepoxibutane or (octane) at 25oC. Suitable conditions for crosslinking were found at pH = 9. Solubility of samples decreased proportionately with increasing concentration of crosslinking agent. Viscosity measurements yielded best results for estimation of intrinsic viscosity in 1M KCl solution. Diepoxyoctane was better crosslinking agent than diepoxybutane. In IR spectra crosslinking demonstrated only weakly with diepoxyoctane. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000798
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505370
utb.identifier.obdid 16552866
utb.identifier.scopus 2-s2.0-38349029001
utb.identifier.wok 000251593000002
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hrnčiřík, Josef
utb.contributor.internalauthor Pšeja, Jiří
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
utb.contributor.internalauthor Tupý, Michael
Find Full text

Files in this item

Show simple item record