TBU Publications
Repository of TBU Publications

Algebraic approach to controller design using structured singular value

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Algebraic approach to controller design using structured singular value en
dc.contributor.author Dlapa, Marek
dc.contributor.author Prokop, Roman
dc.relation.ispartof Control Engineering Practice
dc.identifier.issn 0967-0661 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2010
utb.relation.volume 18
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 358
dc.citation.epage 382
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.conengprac.2009.12.005
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967066109002330
dc.subject robust control cs
dc.subject evolutionary computation cs
dc.subject algebraic approach cs
dc.subject structured singular value cs
dc.subject time delay systems cs
dc.subject linear fractional transformation cs
dc.subject Robust control en
dc.subject Evolutionary computation en
dc.subject Algebraic approach en
dc.subject Structured singular value en
dc.subject Time delay systems en
dc.subject Linear fractional transformation. en
dc.description.abstract Cílem tohoto článku je demonstrace algebraického přístupu v návrhu řízení za využití strukturovaného singulárního čísla (označovaného ?) jako indikátoru robustní stability a kvality regulace. Algebraická ?-syntéza je aplikována na tři různé problémy - systém s dopravním zpožděním, letoun HIMAT a systém dvou nádrží. Je odvozen způsob ošětření obecného systému s dopravním zpožděním (tj. s dopravním zpožděním v čitateli i jmenovateli) pomocí lineární zlomkové transformace. Je navržen jednoduchý regulátor, který umožňuje řízení neurčitého systému s dopravním zpožděním v čitateli i jmenovateli přenosu řízeného systému. Kvalita regulace je ověřena pomocí simulace pro všechny řízené systémy a porovnána s D-K iterací. cs
dc.description.abstract The aim of this paper is to show an algebraic approach to controller design using the structured singular value (denoted ?) as a robust stability and performance indicator. The algebraic ?-synthesis is applied to three different problems: time delay systems, the HIMAT vehicle model and the two-tank system. A way of treating general delayed systems with uncertain time delays via the linear fractional transformation is shown. A simple controller is derived, which handles uncertain time delay in both the numerator and denominator of an anisochronic system. The overall performance is verified by simulations for all systems and compared with the D-K iteration. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000790
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63508911!RIV11-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43863606
utb.identifier.scopus 2-s2.0-77649192489
utb.identifier.wok 000276682300004
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dlapa, Marek
utb.contributor.internalauthor Prokop, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record