TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektroreologie suspenzí močovinou modifikovaných částic poly[(glycidyl methacrylát)-co-(ethylene dimethacrylátu)] v silikonovém oleji

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elektroreologie suspenzí močovinou modifikovaných částic poly[(glycidyl methacrylát)-co-(ethylene dimethacrylátu)] v silikonovém oleji cs
dc.title Electrorheology of silicone oil suspensions of urea-modified poly[(glycidyl methacrylate)-co-(ethylene dimethacrylate)] particles en
dc.contributor.author Belza, Tomáš
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Beneš, Milan
dc.contributor.author Horák, Daniel
dc.contributor.author Quadrat, Otakar
dc.relation.ispartof Physica A
dc.identifier.issn 0378-4371 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 385
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 8
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.physa.2007.06.042
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437107007510
dc.subject elektroreologie cs
dc.subject suspenze cs
dc.subject poly[(glycidyl methacrylát)-co-(ethylene dimethacrylát)] cs
dc.subject úprava částic cs
dc.subject močovina cs
dc.subject Electrorheology en
dc.subject Suspension en
dc.subject Poly(glycidyl methacrylate-co-(ethylene dimethacrylate) en
dc.subject Particle treatment en
dc.subject Urea en
dc.description.abstract V této studii byly srovnávány dvě metody modifikace mikrokuliček poly[(glycidyl methacrylát)-co-(ethylene dimethacrylátu)] močovinou. Nejprve byly funkční skupiny močoviny chemicky navázány na výchozí kopolymer. U suspenzí v silikonovém oleji byl pozorován v elektrickém poli výrazný vzrůst soufázového modulu v porovnání se ztrátovým modulem. Na druhou stranu byl elektroreologický efekt u suspenzí částic pokrytých fyzikálně vázanou močovinou pouze mírně silnější než u nemodifikovaného materiálu. Tento rozdíl se může vysvětlovat slabým pokrytím hydrofobního povrchu mikročástic hydrofilní močovinou. Na základě dielektrických měření je mezifázová polarizace odpovědná za formování řetízkové struktury modifikovaných mikrokuliček v elektrickém poli způsobující elektroreologický efekt. cs
dc.description.abstract Two methods of modi?cation of poly[(glycidyl methacrylate)-co-(ethylene dimethacrylate)] microspheres with urea were examined in this electrorheological (ER) study. First, the urea functional groups were introduced by chemical modi?cation of the starting copolymer. A signi?cant increase in storage modulus of the silicone oil suspension was observed compared with the loss modulus when an electric ?eld is applied. On the other hand, the ER effect in suspension of particles coated with physically bonded urea was only slightly higher than that of untreated material. This is explained by poor coating of the hydrophobic microparticle surface with hydrophilic urea. According to dielectric measurements, the interfacial polarization was found to be responsible for the formation of chain structure of modi?ed microspheres in the electric ?eld resulting in the ER effect. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000777
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505354
utb.identifier.obdid 16053339
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34548482745
utb.identifier.wok 000249995900001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Belza, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record