TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příprava a vlastnosti nanotrubic z nového kompozitu polyanilin/titanát v procesu řízeném blokovým kopolymerem

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příprava a vlastnosti nanotrubic z nového kompozitu polyanilin/titanát v procesu řízeném blokovým kopolymerem cs
dc.title Facile fabrication and characterization of novel polyaniline/titanate composite nanotubes directed by block copolymer en
dc.contributor.author Cheng, Qilin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author He, Ying
dc.contributor.author Li, Chunzhong
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof European Polymer Journal
dc.identifier.issn 0014-3057 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 9
dc.citation.spage 3780
dc.citation.epage 3786
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier en
dc.identifier.doi 10.1016/j.eurpolymj.2007.06.040
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305707003473
dc.subject polyanilin cs
dc.subject titanátové nanotrubice cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject triblokový kopolymer cs
dc.subject Polyaniline en
dc.subject titanate nanotubes en
dc.subject nanocomposite en
dc.subject triblock copolymer en
dc.description.abstract Článek prezentuje metodu poměrně snadné přípravy nanotrubic z nového kompozitu polyanilin (PANI)/titanát cestou in situ chemické oxidační polymerace řízené triblokovým kopolymerem polyethylenoxid-polypropylenoxid-polyethylenoxidem (PEO-PPO-PEO). Blokový kopolymer adsorbovaný na povrch titannátových nanotrubic funguje jako měkká šablona. Získaný nanokompozit má core-shell strukturu, v níž titanátové nanotrubice jsou pokryty rovnoměrnou vrstvou PANI. Jejich struktura a vlastnosti byly charakterizovány různými experimentálními technikami. V článku je navržen možný model formování kompozitních nanotrubic. cs
dc.description.abstract In this work, we present a facile method for preparation of novel polyaniline(PANI)/titanate composite nanotubes by in situ chemical oxidative polymerization directed by poly(ethylene oxide)?poly(propylene oxide)?poly(ethylene oxide) (PEO?PPO?PEO) triblock copolymer. The block copolymer adsorbed onto the surface of the titanate nanotubes acts as a soft template. The obtained nanocomposite has a core?shell structure in which titanate nanotubes are encapsulated by uniform PANI layers. Their structure and morphology were characterized by various experimental techniques. A possible formation mechanism of composite nanotubes is also proposed in the paper. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000775
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505352
utb.identifier.obdid 15553399
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34548226399
utb.identifier.wok 000250168400011
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Cheng, Qilin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record