TBU Publications
Repository of TBU Publications

Netradiční polyolefiny: Struktura, vlastnosti a perspektivy

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Netradiční polyolefiny: Struktura, vlastnosti a perspektivy cs
dc.title The other polyolefins: Structure, properties and perspectives en
dc.contributor.author Chvátalová, Lenka
dc.contributor.author Výchopňová, Jana
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.contributor.author Raab, Miroslav
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 44
utb.relation.issue 7-8
dc.citation.spage 202
dc.citation.epage 208
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject polyolefiny cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject polybuten-1 cs
dc.subject poly-4-metyl-1-penten cs
dc.subject polyolefins en
dc.subject polypropylene en
dc.subject polybutene-1 en
dc.subject poly-4-methyl-1-pentene en
dc.description.abstract Polyetyleny a polypropyleny představují nejvýznamnější podíl ze všech komoditních plastů už od konce padesátých let dvacátého století. Prakticky stejně dlouho jsou známy také další polyolefiny s delšími postranními skupinami na hlavním řetězci. Jde zejména o poly-1-buten a poly-4-metyl-1-penten. Tyto materiály teprve v posledních letech získávají pozornost výrobců i zpracovatelů pro své zajímavé vlastnosti. Neméně zajímavé jsou z hlediska polymerní fyziky vzhledem ke své strukturní proměnlivosti. Tento přehledný článek uvádí historickou perspektivu těchto materiálů a shrnuje základní poznatky o jejich struktuře, vlastnostech. a použití. cs
dc.description.abstract Polyethylenes and polypropylenes represent the most important segment of all commodity plastics. Polyolefins with longer side groups such as poly-1-butene and poly-4-methyl-1-pentene are also known for a long period. However, these polymers have attracted attention from producers and processors only recently. They are equally interesting for polymer physics owing to their structural variability. This contribution covers the historical perspective of these polymeric materials and summarizes the basic data about their structure and properties. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000751
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505288
utb.identifier.obdid 15554482
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Chvátalová, Lenka
utb.contributor.internalauthor Výchopňová, Jana
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
Find Full text

Files in this item

Show simple item record