TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kinetika alkalické hydrolýzy nerozpustného bílkovinného podílu po enzymové hydrolýze chromočiněných postružin

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
HRNČIŘÍK, Josef, Marie DVOŘÁČKOVÁ, František HRUŠKA, Jan KUPEC a Karel KOLOMAZNÍK. Kinetika alkalické hydrolýzy nerozpustného bílkovinného podílu po enzymové hydrolýze chromočiněných postružin. Journal of American Leather Chemists Association. 2007, vol. 100, iss. 1, s. 1-7. ISSN 0002-9726.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles