TBU Publications
Repository of TBU Publications

Termická analýsa biodegradabilních filmů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Termická analýsa biodegradabilních filmů cs
dc.title Thermal analysis of biodegradable films en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Václavková, Libuše
dc.relation.ispartof ChemZi
dc.identifier.issn 1336-7242 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 3
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 195
dc.citation.epage 196
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Slovenská chemická spoločnosť sk
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject filmy cs
dc.subject lití cs
dc.subject thermické vlastnosti cs
dc.subject DSC cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject films en
dc.subject casting en
dc.subject thermal properties en
dc.subject DSC en
dc.description.abstract Z práškového kolagenního hydrolysátu získaného enzymovou hydrolýsou chromočiněných postružin byly připraveny biodegradabilní filmy s různými přídavky sítovadla ? DAS (dialdehyd škrobu). Připravil se 30 % (w/w) roztok. Po rozpuštění a po úpravě pH přídavkem 1 N NaOH na 10,9?11,1 se přidal DAS: 0?4?8?10 % (na hmotnost hydrolysátu). Roztok se nalil na kruhovou Si desku a film vznikl odpařením vodné fáze při 30 oC za 72 hodin. Film se kondicionoval 5 dnů v exsikátoru nad vysušeným silikagelem za pokojové teploty. Poté byly připraveny vzorky filmů o rozměrech 2x2 mm, které byly podrobeny termické analýse na diferenciálním skeningovém kalorimetru (DSC 2010, TA Instruments, USA). Analýsa byla provedena v otevřených hliníkových miskách za ochranné dusíkové atmosféry při průtoku 150 ml.min-1 v teplotním intervalu 20 až 350 oC s teplotním gradientem dT/dt = 15 oC.min-1. Z DSC křivek byly stanoveny fázové přechody: uvolňování sorbované vody (Tv) , uvolňování strukturálně vázané vody (Ts), skelný přechod (Tg), tání (Tm), rozklad (Tr). Bylo zjištěno, že k uvolňování sorbované (volné) vody dochází v rozmezí teplot 80?100 oC a strukturálně vázaná voda se uvolňuje při 146?159 oC. V závislosti na množství síťovadla se Tg pohybuje od 182 oC (v případě 0 % přídavku DAS) až do 201 oC (v případě 10 % přídavku DAS). Teplota tání oscilovala mezi 232?247 oC. K rozkladu dochází při teplotách nad 306 oC. DSC křivky s vyznačením fázových přechodů jsou znázorněny na obrázku. Fázové přechody jsou důležitými tepelnými charakteristikami posuzovanými při thermoplastifikačním zpracování proteinů. cs
dc.description.abstract Films from collagen hydrolysates were prepared by casting from 30 % solution of hydrolysate with 0, 4, 8 and 10 % of starch dialdehyde (based on hydrolysate). Film samples of 2x2 mm were cut and analysed by differential scanning calorimetry (DSC 2010, TA Instruments, USA). Thermal analysis was provided in open pans at nitrogen flow 150 ml.min-1 in temperature interval 20 až 350 oC and temperature gradient dT/dt = 15 oC.min-1. From DSC curves following phase transitions were determined: evaporation of free water, evaporation of structurally bound water, glass transition temperature, melting point, decomposition. Thermal analysis of films is key-important factor when considering technological parameters at e.g. extrusion treatment. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000746
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505272
utb.identifier.obdid 15554131
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record