TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vlastnosti filmů z hydrolysátů kolagenu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vlastnosti filmů z hydrolysátů kolagenu cs
dc.title Properties of collagen hydrolysate films en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Václavková, Libuše
dc.relation.ispartof ChemZi
dc.identifier.issn 1336-7242 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 3
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 194
dc.citation.epage 195
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Slovenská chemická spoločnosť sk
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject filmy cs
dc.subject lití cs
dc.subject rozpustnost cs
dc.subject dialdehyd škrobu cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject films en
dc.subject casting en
dc.subject solubility en
dc.subject starch dialdehyde en
dc.description.abstract Biodegradabilní filmy byly připraveny z kolagenního hydrolysátu získaného hydrolýsou chromočiněných postružin. Sledovala se rozpustnost filmů při dvou vybraných teplotách a zjišťoval se vliv doby skladování filmů při pokojové teplotě na jejich rozpustnost. Připravil se 30 % (w/w) roztok rozmícháním práškového hydrolysátu kolagenu (30 g ve 100 ml vody) při teplotě 60 oC. Po rozpuštění a po úpravě pH přídavkem 1 N NaOH na 10,9?11,1 se přidalo 6 % dialdehydu škrobu (na hmotnost hydrolysátu). Roztok se nalil na kruhovou Si desku a film vznikl odpařením vodné fáze při 30 oC za 72 hodin. U filmu byla zjištěna tloušťka, zhodnoceny sensorické charakteristiky a byly připraveny zkušební vzorky o rozměrech 2x2 cm. Část vzorky filmů se kondicionovala 2 dny a část 15 dní v exsikátoru nad vysušeným silikagelem. Následně byly vzorky podrobeny zkouškám rozpustnosti ve vodě tak že se umístily do skleněné váženky, zalily se vodou a inkubovaly se při teplotě 25 a 37 oC po stanovenou dobu. Po zkoušce rozpustnosti byla nerozpuštěná část vzorku filmu separována filtrací přes filtrační papír nízké hustoty a byla vysušena při 103 oC (12 hodin). Gravimetricky se zjistilo množství nerozpuštěného filmu. Výsledkem zkoušek rozpustnosti jsou grafické závislosti znázorňující % rozpuštěného filmu na době rozpouštění při měnících se podmínkách skladování a při 2 teplotách rozpouštění. Bylo zjištěno, že skladováním filmů za pokojové teploty se mění jejich rozpustnost. Po 15 dnech skladování došlo k částečnému zesíťování filmů a jejich rozpustnost klesla, na rozdíl od filmů po 2 denním skladování cs
dc.description.abstract Films from collagen hydrolysates were prepared by casting from 30 % solution of hydrolysate with 6 % of starch dialdehyde (based on hydrolysate). Films were stored for 2 and for 15 days respectively. The aim of the work was to monitor the influence of ageing filmy on their solubility. The solubility of film samples of 2x2 cm in water at 25 and 37 oC was tested. It was found that ageing of films at room temperature influences their solubility. The longer ageing time the lower solubility of films en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000743
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505271
utb.identifier.obdid 15554130
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record