TBU Publications
Repository of TBU Publications

Sledování vlivu tepelné historie filmů připravených z hydrolysátu kolagenu na jejich rozpustnost

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Sledování vlivu tepelné historie filmů připravených z hydrolysátu kolagenu na jejich rozpustnost cs
dc.title Monitoring of influence of thermal treatment of films from collagen hydrolyzate on their solubility en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Šujan, Pavol
dc.relation.ispartof ChemZi
dc.identifier.issn 1336-7242 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 3
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 194
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Slovenská chemická spoločnosť sk
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject filmy cs
dc.subject lití cs
dc.subject tepelné působení cs
dc.subject rozpustnost cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject films en
dc.subject casting en
dc.subject thermal treatment en
dc.subject solubility en
dc.description.abstract CZ U vzorků filmů připravených litím z roztoku hydrolysátu chromočiněných postružin jsme zjišťovali, jak se mění jejich rozpustnost ve vodě v závislosti na tepelné historii filmu. Připravil se 30 % roztok rozmícháním práškového hydrolysátu kolagenu E-Hykol (30 g ve 100 ml vody) při teplotě 60 oC. Po rozpuštění a po úpravě pH přídavkem 1 N NaOH na 10,9?11,1 se přidalo 10 % dialdehydu škrobu (w/w, na hmotnost hydrolysátu) a po jeho rozpuštění 5 % glycerinu (na hmotnost hydrolysátu). Roztok se nalil na kruhovou Si desku a film vznikl odpařením vodné fáze při 30 oC za 72 hodin. U filmu byla zjištěna tloušťka, zhodnoceny sensorické charakteristiky a byly připraveny zkušební vzorky o rozměrech 2x2 cm. Vzorky filmů byly vystaveny tepelnému působení při teplotách 60, 70, 80 a 90 oC po dobu 24 h a poté se kondicionovaly 48 h v exsikátoru nad vysušeným silikagelem. Následně byly podrobeny zkouškám rozpustnosti ve vodě tak že se umístily do skleněné váženky, zalily se vodou a inkubovaly se při teplotě 37 oC po stanovenou dobu. Po zkoušce rozpustnosti byla nerozpuštěná část vzorku filmu separována filtrací přes filtrační papír nízké hustoty a byla vysušena při 103 oC (12 hodin). Gravimetricky se zjistilo množství nerozpuštěného filmu. Výsledkem zkoušek rozpustnosti je grafická závislost znázorňující % rozpuštěného filmu na době rozpouštění, viz obrázek. Bylo zjištěno, že tepelná historie filmů výrazným způsobem ovlivňuje jejich rozpustnost. Při vyšších teplotách dochází k dodatečnému síťování filmů a rozpustnost filmů klesá. cs
dc.description.abstract Films from collagen hydrolysates were prepared by casting from 30 % solution of hydrolysate with 10 % of starch dialdehyde (based on hydrolysate) and 5 % of glycerine (based on hydrolysate) after evaporation of water at 30 oC for 72 hours. Film samples of 2x2 cm vere cut and thermally treated at 60, 70, 80 and 90 oC for 24 hours. Then they were conditioned for 48 hour in a desiccator over dried silica-gel. Test of solubility were done at 37 oC in water. After the test the insoluble part of the sample was weighed. The solubility curves are graphically presented. It was confirmed that thermal treatment significantly influences the solubility of prepared films. The higher temperature the lower solubility of films. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000742
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505270
utb.identifier.obdid 15554129
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record