TBU Publications
Repository of TBU Publications

Síťování epoxidových pryskyřic hydrolysátem z chromočiněných usňových odpadů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Síťování epoxidových pryskyřic hydrolysátem z chromočiněných usňových odpadů cs
dc.title Cross-linking epoxide resins with hydrolysates of chrome-tanned leather waste en
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Karnas, Radoslav
dc.relation.ispartof Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
dc.identifier.issn 1572-8943 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 88
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 857
dc.citation.epage 862
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer Media CZ, s.r.o. cs
dc.identifier.doi 10.1007/s10973-005-7458-1
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/707147g75k172gn3/
dc.subject epoxidové pryskyřice cs
dc.subject síťování cs
dc.subject hydrolysát cs
dc.subject reakční teplo cs
dc.subject epoxide resins en
dc.subject cross-linking en
dc.subject hydrolysate en
dc.subject reaction heat en
dc.description.abstract Modifikace hydrolysátu epichlorhydrinem vedoucí k přípravě biodegradabilních produktů je vedena ve dvou stupních. V prvním stupni, ve vodně-alkalickém prostředí za mírných reakčních podmínek (teplota 60 oC) tato reakce nevede ke vzniku gelu. EPICH je vázán na ?NH2 skupiny hydrolysátu chlórem. Za tohoto stavu zůstává reakční produkt ve vodě rozpustný a litím je možné připravit filmy. Ve druhém stupni, zpracováním filmů záhřevem na teplotu cca 210 oC po dobu 5 minut dochází k zesíťování filmu, stupeň zesíťování je ovlivněn poměrem EPICH:?NH2 skupiny hydrolysátu. Síťující reakce byla studována diferenční skeningovou kalorimetrií v teplotním intervalu ?T = 25?310 oC, dT/d? = 5 oC/min. cs
dc.description.abstract Differential scanning calorimetry was employed to investigate the reaction of diglycidyl ethers of bisphenol A (DGEBA) of mean molecular mass 348-480 Da, with collagen hydrolysate of chrome-tanned leather waste in a solvent-free environment. The reaction leads to biodegradable polymers that might facilitate recycling of plastic parts in products of the automotive and/or aeronautics industry provided with protective films on this basis. The reaction proceeds in a temperature interval of 205-220 degrees C, at temperatures approx. 30-40 degrees C below temperature of thermal degradation of collagen hydrolysate. The found value of reaction enthalpy, 519.19 J g(-1) (=101.24 kJ mol(-1) of epoxide groups) corresponds with currently found enthalpy values of the reaction of oxirane ring with amino groups. Reaction heat depends on the composition of reaction mixture (or on mass fraction of diglycidyl ethers in the reaction mixture) en
dc.description.abstract proving the dependence of kinetic parameters of the reaction (Arrhenius pre-exponential factor A (min(-1)) and activation energy E-a (kJ mol(-1))) did not succeed. Obtained values of kinetic parameters are on a level corresponding to the assumption that reaction kinetics is determined by diffusion. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000729
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505263
utb.identifier.obdid 15554041
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34547453679
utb.identifier.wok 000247402400039
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Karnas, Radoslav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record