TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vymývání MgO z chromitého koláče v kyselém prostředí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vymývání MgO z chromitého koláče v kyselém prostředí cs
dc.title Washing of MgO from chrome sludge in an acidic environment en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Vašek, Vladimír
dc.relation.ispartof Research Journal of Chemistry and Environment
dc.identifier.issn 0972-0626 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 11
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 79
dc.citation.epage 85
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Research Journal of Chemistry and Environment en
dc.subject chromitý kal cs
dc.subject MgO cs
dc.subject vymývání cs
dc.subject voda cs
dc.subject zředěná kyselina sírová cs
dc.subject chrome sludge en
dc.subject MgO en
dc.subject washing en
dc.subject water en
dc.subject diluted sulphuric acid en
dc.description.abstract Chromitý kal je tuhý zbytek zbylý po enzymové hydrolýse chromitých postružin. Chromitý koláč obsahuje chróm, hydroxid hořečnatý a zbytkový protein. MgO se používal jako promotor při enzymové hydrolýse usňových postružin. pro další zpracování (např. při výrobě pigmentů) je nutné snížit obsah nežádoucích doprovodných složek v chromitém koláči na minimum. Předložená práce se zabývá vymýváním MgO z chromitého kalu v kyselém prostředí ve dvou stupních. V prvním stupni je chromitý kal vymýván vodou za účelem odstranění volného MgO a ve druhém stupni je kal vymýván zředěným roztokem kyseliny sírové (pH=6) za účelem vymytí vázaného MgO. Celková účinnost dvoustupňového procesu vymývání MgO z kalu je téměř 79 % (vztaženo na počáteční obsah Mgo v chromitém kalu). cs
dc.description.abstract Chrome sludge is a solid residue remained after enzyme hydrolysis of leather shavings. The chrome sludge contains chromium, magnesium oxide, and residual protein. MgO was used as a promoter in enzyme hydrolysis of leather shavings. For further processing (e.g. in a pigment manufacture) the chrome sludge has to be depleted of undesirable components, protein and MgO. Presented work deals with washing of MgO from the chrome sludge in an acidic environment running in two stages. Firstly, washing of the chrome sludge with water to the purpose of removing unbound MgO, and secondly, washing of the chrome sludge with diluted sulphuric acid (pH = 6) to the purpose of removing bound MgO. Total efficiency of two-stage washing-out of magnesium oxide from the chrome sludge is nearly 79% (related to starting content of MgO in the chrome sludge). en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000728
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505262
utb.identifier.obdid 15554039
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33847757838
utb.identifier.wok 000254910300013
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Janáčová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Vašek, Vladimír
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record