TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vlastnosti kolagenních hydrolyzátů získaných z chromočiněných postružin

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vlastnosti kolagenních hydrolyzátů získaných z chromočiněných postružin cs
dc.title Properties of collagen hydrolysates obtained from leather shavings en
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Sukop, Svatopluk
dc.contributor.author Langmaier, Ferdinand
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.contributor.author Mládek, Milan
dc.relation.ispartof Asian Journal of Chemistry
dc.identifier.issn 0970-7077 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 19
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 1207
dc.citation.epage 1216
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Chemical Publishing Co. en
dc.subject kolagenní hydrolysát cs
dc.subject termické vlastnosti cs
dc.subject gely cs
dc.subject filmy cs
dc.subject collagen hydrolysate en
dc.subject thermal properties en
dc.subject gels en
dc.subject films en
dc.description.abstract Hydrolysáty jsou nízkomolekulární produkty získané ve druhém stupni enzymové hydrolýsy chromočiněných postružin. Pro praktické průmyslové aplikace, obzvláště při zpracování na obalové materiály, je nutné znát tepelné vlastnosti hydrolysátů, gelů a filmů. Cílem práce bylo studium tepelných vlastností práškových hydrolysátů, gelů připravených ze 40 % roztoku hydrolysátu (w/w) a filmů připravených z 12,5 % roztoku hydrolysátu (w/w) po vysušení na silikonových deskách bez a s přídavkem plastifikátoru (glycerinu). Tepelné vlastnosti (teplota skelného přechodu, teplota tání gelů a teplota tání filmů) byly stanoveny diferenční skeningovou kalorimetrií a termomechanickou analýsou. cs
dc.description.abstract Hydrolysates are low-molecular products obtained in the second stage of enzymatic hydrolysis of chrome-tanned leather shavings. It is necessary to know thermal properties of hydrolysates, gels and films for their intended industrial applications, especially when processing them into packing materials. The object of the presented work is study of thermal properties of powdery hydrolysates, gels of hydrolysates prepared from 40% (w/w) solutions and films of hydrolysates prepared from 12.5% (w/w) solutions with/without adding plasticizer (glycerin). Thermal properties (glass transition temperature, melting point of gels, and melting point of films) were determined employing differential scanning calorimetry and thermo mechanical analyzer. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000727
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505261
utb.identifier.obdid 15554035
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33846974773
utb.identifier.wok 000243828400056
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Sukop, Svatopluk
utb.contributor.internalauthor Langmaier, Ferdinand
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
utb.contributor.internalauthor Mládek, Milan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record