TBU Publications
Repository of TBU Publications

Stabilizace/solidifikace odpadu z destrukce munice pomocí asfaltové emulse

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Stabilizace/solidifikace odpadu z destrukce munice pomocí asfaltové emulse cs
dc.title Stabilization/solidification of munition destruction waste by asphalt emulsion en
dc.contributor.author Červinková, Markéta
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Pazdera, Antonín
dc.relation.ispartof Journal of Hazardous Materials
dc.identifier.issn 0304-3894 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 142
utb.relation.issue 1-2
dc.citation.spage 222
dc.citation.epage 226
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.jhazmat.2006.08.007
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030438940600937X
dc.subject stabilizace/solidifikace cs
dc.subject odpad z destrukce munice cs
dc.subject asfaltové emulse cs
dc.subject vyluhovací test cs
dc.subject Stabilization/solidification en
dc.subject munition destruction waste en
dc.subject asphalt emulsion en
dc.subject leaching test en
dc.description.abstract Destrukce vyřazené munice v explosní komoře produkuje dva nebezpečné pevné odpady - hrubý odpad a prachový odpad. Technika stabilizace/solidifikace hrubého odpadu je popsána v této práci. cs
dc.description.abstract Destruction of discarded munitions in an explosion chamber produces two fractions of hazardous solid waste - scrap waste and dust waste. The technique of stabilization/solidification of the scrap waste by asphalt emulsion is described in this paper. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000722
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505224
utb.identifier.obdid 15553478
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33947205106
utb.identifier.wok 000245839100024
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Červinková, Markéta
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record