TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příprava proteinových hydrolyzátů a stanovení jejich molekulové hmotnosti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příprava proteinových hydrolyzátů a stanovení jejich molekulové hmotnosti cs
dc.title Preparation of protein hydrolyzates a estimation their molecular weight en
dc.contributor.author Sukop, Svatopluk
dc.contributor.author Mokrejš, Pavel
dc.contributor.author Kolomazník, Karel
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 0009-2770 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 100
utb.relation.issue 8
dc.citation.spage 739
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2006_08_733-741.pdf
dc.subject chromočiněné postružiny cs
dc.subject jedlá umělá střeva cs
dc.subject enzymová hydrolýza cs
dc.subject osmometrie cs
dc.subject gelová elektroforéza cs
dc.subject Chrome-tanned leather scarps en
dc.subject sausage casing waste en
dc.subject enzymatic hydrolysis en
dc.subject osmometry en
dc.subject gel electrophoresis en
dc.description.abstract Proteinové hydrolyzáty byly připraveny z chromočiněných postružin a odpadů z výroby jedlých umělých střev dvoustupňovou enzymovou hydrolýzou resp. kyselou hydrolýzou pomocí kyseliny sírové. Molekulová hmotnost připravených hydrolyzátů byla stanovena jak metodou osmometrickou tak gelovou elektroforézou. cs
dc.description.abstract Protein hydrolyzates were obtained from chrome-tanned leather scarps and sausage casing waste by either 2-step enzymatic or 1-step acid hydrolysis process. Molecular weight of hydrolyzates was estimated by osmometry and gel electrophoresis (SDS-PAGE). en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000659
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504712
utb.identifier.obdid 14555755
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sukop, Svatopluk
utb.contributor.internalauthor Mokrejš, Pavel
utb.contributor.internalauthor Kolomazník, Karel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record