TBU Publications
Repository of TBU Publications

Pyran-2-ony jako syntony pro deriváty kyseliny pyridazin-3-karboxylové. Oxidace sloučenin s vysokým obsahem dusíku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Pyran-2-ony jako syntony pro deriváty kyseliny pyridazin-3-karboxylové. Oxidace sloučenin s vysokým obsahem dusíku cs
dc.title Pyran-2-ones as synthons for pyridazine-3-carboxylic derivatives. Oxidation of nitrogen-rich compounds en
dc.contributor.author Požgan, F.
dc.contributor.author Kafka, Stanislav
dc.contributor.author Polanc, S.
dc.contributor.author Kočevar, M.
dc.relation.ispartof Heterocycles
dc.identifier.issn 0385-5414 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 70
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 235
dc.citation.epage 248
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Japan Institute of Heterocyclic Chemistry en
dc.identifier.doi 10.3987/COM-06-S(W)11
dc.relation.uri http://www.heterocycles.jp/library/abstract.php?doi=02307
dc.subject pyranon cs
dc.subject hydrazin cs
dc.subject cyklokondenzace cs
dc.subject pyridazinkarbohydrazid cs
dc.subject příprava cs
dc.subject oxidace cs
dc.subject pyridazinkarboxylát cs
dc.subject příprava cs
dc.subject Pyranone en
dc.subject hydrazine en
dc.subject cyclocondensation en
dc.subject pyridazinecarbohydrazide en
dc.subject preparation en
dc.subject oxidation en
dc.subject pyridazinecarboxylate en
dc.subject preparation en
dc.description.abstract Byla studována reakce 3-amino-6-(pyridin-2-yl)-2H-pyran-2-onu s N2H4.H2O s deriváty pyridazine. Ke zjištění reakčního mechanismu byl úspěšně izolován intermediárně vznikající ?,?-dihydrazonohydrazid. Popsány jsou také oxidace výše uvedených sloučenin a jiných derivátů pyridazinu obsahujících karbohydrazidovou skupinu dusičnanem ceričito-amonným (CAN), trihydrátem dusičnanu thallitého (TTN) nebo hydrátem octanu měďnatého cs
dc.description.abstract The reaction of 3-amino-6-(pyridin-2-yl)-2H-pyran-2-one with N2H4.H2O towards pyridazine derivs. was investigated. To elucidate the reaction pathway, an intermediary-formed ?,?-dihydrazono hydrazide was successfully isolated. Oxidns. of the above compds. as well as of other pyridazine derivs. contg. a carbohydrazido group, using cerium(IV) ammonium nitrate (CAN), thallium(III) nitrate trihydrate (TTN), or copper(II) acetate hydrate (CuDA), are also presented. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000658
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504709
utb.identifier.obdid 14555738
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33947656549
utb.identifier.wok 000244442800029
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Kafka, Stanislav
Find Full text

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

Show simple item record