TBU Publications
Repository of TBU Publications

Reakce 3-aminochinolin-2,4-dionů s isokyanáty. Syntéza nových 3-(3´-Alkyl/arylureido)chinoline-2,4-dionů a jejich cyklických karbinolaminových isomerů.

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Reakce 3-aminochinolin-2,4-dionů s isokyanáty. Syntéza nových 3-(3´-Alkyl/arylureido)chinoline-2,4-dionů a jejich cyklických karbinolaminových isomerů. cs
dc.title Reaction of 3-Aminoquinoline-2,4-diones with Isocyanates. Synthesis of Novel 3-(3´-Alkyl/arylureido)quinoline-2,4-diones and Their Cyclic Carbinolamide Isomers en
dc.contributor.author Klásek, Antonín
dc.contributor.author Hoza, Ignác
dc.contributor.author Lyčka, Antonín
dc.contributor.author Holčapek, Michal
dc.relation.ispartof Journal of Heterocyclic Chemistry
dc.identifier.issn 0022-152X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 43
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 203
dc.citation.epage 211
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Hetero Corporation en
dc.identifier.doi 10.1002/jhet.5570430132
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jhet.5570430132/abstract
dc.subject aminochinolindiony cs
dc.subject isokyanáty cs
dc.subject deriváty močoviny cs
dc.subject syntéza cs
dc.subject Aminoquinolinediones en
dc.subject isocyanates en
dc.subject urea derivatives en
dc.subject synthesis en
dc.description.abstract Titulní sloučeniny reagují s alkyl- nebo arylisokyanáty a poskytují odpovídající ureidoderiváty a jejich cyklické isomery. cs
dc.description.abstract The title compounds react with alkyl/arylisocyanates to give correspopnding ureido derivatives and/or their cyclic isomers. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000657
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504708
utb.identifier.obdid 14555735
utb.identifier.scopus 2-s2.0-30844471809
utb.identifier.wok 000234531100032
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Klásek, Antonín
utb.contributor.internalauthor Hoza, Ignác
Find Full text

Files in this item

Show simple item record