TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vliv síťování odpadní bílkoviny s epoxidy a diepoxidy a vliv na biorozklad za anaerobních podmínek

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vliv síťování odpadní bílkoviny s epoxidy a diepoxidy a vliv na biorozklad za anaerobních podmínek cs
dc.title Effect of Cross-Linking Waste Protein with Diepoxides on its Biodegradation under Anaerobic Conditions en
dc.contributor.author Pšeja, Jiří
dc.contributor.author Hrnčiřík, Josef
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.contributor.author Charvátová, Hana
dc.contributor.author Tupý, Michael
dc.contributor.author Hruzík, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Polymers and the Environment
dc.identifier.issn 1566-2543 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 14
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 231
dc.citation.epage 237
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s10924-006-0020-9
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/08v1q0r020183j04/
dc.subject biorozklad cs
dc.subject anaerobní cs
dc.subject síťování cs
dc.subject bílkoviny cs
dc.subject hydrolyzát cs
dc.subject diepoxidy cs
dc.subject Biodegradation en
dc.subject Anaerobic en
dc.subject Gross-linking en
dc.subject Proteins en
dc.subject Hydrolyzate en
dc.subject Diepoxides en
dc.description.abstract Biologické testy byly prováděny ve vodním prostředí za anaerobních podmínek. Po síťování s 1-13 hm. % diepoxybutanu (oktann) biologická rozložitelnost klesla ze 72% na 23% úměrně s hustotou vytvořené sítě. cs
dc.description.abstract Biodegradability testing was performed in aqueos environment under anaerobic conditions. After crosslinking with 1-13 weight % diepoxybutane (octane) the degradability dropped from 72% to 23% apparently owing tu built-up a network forming. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000650
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504696
utb.identifier.obdid 14555116
utb.identifier.scopus 2-s2.0-37849186155
utb.identifier.wok 000242286100003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pšeja, Jiří
utb.contributor.internalauthor Hrnčiřík, Josef
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
utb.contributor.internalauthor Charvátová, Hana
utb.contributor.internalauthor Tupý, Michael
utb.contributor.internalauthor Hruzík, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record