TBU Publications
Repository of TBU Publications

Anaerobní biorozklad směsí na bázi polyvinyl alkoholu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Anaerobní biorozklad směsí na bázi polyvinyl alkoholu cs
dc.title Anaerobic biodegradation of blends based on polyvinyl alcohol en
dc.contributor.author Pšeja, Jiří
dc.contributor.author Charvátová, Hana
dc.contributor.author Hrnčiřík, Josef
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.contributor.author Hruzík, Petr
dc.relation.ispartof Journal of Polymers and the Environment
dc.identifier.issn 1566-2543 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 14
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 185
dc.citation.epage 190
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s10924-006-0009-4
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/j202405w60734262/
dc.subject biorozklad cs
dc.subject anaerobní cs
dc.subject biopolymery cs
dc.subject polyvinyl alkohol cs
dc.subject směsi cs
dc.subject Biodegradation en
dc.subject Anaerobic en
dc.subject Biopolymers en
dc.subject Polyvinyl alcohol en
dc.subject Blends en
dc.description.abstract Práce byla zaměřena na vliv síťování bílkovinného hydrolyzátu a polyethylenglykol diepoxidy (a glycerol triglycidyl etheru) na jeho anaerobní rozklad. Biologické testy byly zaměřeny na bilanci množství vznikajícího bioplynu (CO2 + CH4). Koncentrace inokula byla 4-5%, teplota 35 st.Celsia. Vzorky Hykolu síťované vybranými diepoxidy byly nasazovány v množství 200mg/l. Rychlost anaerobního rozkladu byla nejméně snížena při síťování pomocí polyethylen glykol (600) diglycidyl etheru a nejvíce při aplikaci glycerol triglycidyl etheru. cs
dc.description.abstract The work focuses on influence exerted by cross-linking with polyethylene glycol diepoxides (and glycerol triglycidyl ether ) on biologic anaerobic degradation of protein hydrolyzate (trade name Hykol). Biodegradation of tested hydrolysate samples produced recorded quantities of bio-gas (CH4, CO2). Anaerobic degradation rate of samples was least reduced when polyethylene glycol (600) diglycidyl ether was employed as cross-linking agent, and most reduced when glycerol triglycidyl ether was applied. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000649
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504695
utb.identifier.obdid 14555115
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33746253275
utb.identifier.wok 000239458500010
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pšeja, Jiří
utb.contributor.internalauthor Charvátová, Hana
utb.contributor.internalauthor Hrnčiřík, Josef
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
utb.contributor.internalauthor Hruzík, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record