TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vztah mezi relaxovanou entalpií a objemem v průběhu fyzikálního stárnutí amorfních polymerů a selenu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Vztah mezi relaxovanou entalpií a objemem v průběhu fyzikálního stárnutí amorfních polymerů a selenu cs
dc.title The relation between relaxed enthalpy and volume during physical aging of amorphous polymers and selenium en
dc.contributor.author Říha, Pavel
dc.contributor.author Rychwalski, Rodney
dc.contributor.author Emri, Igor
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Kubát, Josef
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof European Polymer Journal
dc.identifier.issn 0014-3057 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 2824
dc.citation.epage 2837
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.eurpolymj.2006.06.003
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305706001947
dc.subject entalpická a objemová relaxace cs
dc.subject objemový modul cs
dc.subject kompresibility cs
dc.subject termické vlastnosti cs
dc.subject vnitřní parametr cs
dc.subject enthalpy and volume relaxation en
dc.subject bulk modulus en
dc.subject compressibility en
dc.subject thermal properties en
dc.subject internal parameter en
dc.description.abstract Tento článek presentuje data pro PMMA, PMMA/PEO směsi, PC, PVC a PET. Zahrnuje i amorfní selen. Teplotní sestupné skoky z rovnováhy nad Tg na teploty pod Tg byly zkoumány. Relaxační entalpie a objem byly měřeny. Z relaxačních experimentů konstantní poměr Ka byl spočítán. Polymerní vzorky dávají hodnotu 2GPa, podobné hodnotě kompresibility v blízkosti Tg. Podobné výsledky byly dosaženy pro Se. cs
dc.description.abstract This paper reports physical aging results for PMMA, PMMA/PEO blends, PS, PC, PVC, and PET (semicrystalline). Also included in this study is amorphous selenium. Temperature down-jumps from equilibrium above Tg to a temperature below Tg were carried out. Relaxed enthalpy, ?h, and volume contraction, ?v, were measured. From the aging records, the constant ratio ?h/?v=Ka was evaluated. For the polymeric samples Ka values of about 2 GPa were observed, thus similar to the inverse value of the isothermal compressibility close to Tg. Similarly for Se the Ka value obtained from ?h and ?v was in fair agreement with its isothermal compressibility. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000637
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504667
utb.identifier.obdid 14555003
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33748944315
utb.identifier.wok 000241460100068
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Kubát, Josef
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record