TBU Publications
Repository of TBU Publications

Relaxační modul z entalpických a objemových dat u PMMA a směsí s PEO

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Relaxační modul z entalpických a objemových dat u PMMA a směsí s PEO cs
dc.title Aging bulk modulus obtained from enthalpy and volume relaxations of a-PMMA and its blends with PEO en
dc.contributor.author Vernell, Juliette
dc.contributor.author Pelíšek, Vladimír
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Říha, Pavel
dc.contributor.author Emri, Igor
dc.contributor.author Rychwalski, Rodney
dc.contributor.author Kubát, Josef
dc.contributor.author Slobodian, Petr
dc.relation.ispartof Mechanics of Time-Dependent Materials
dc.identifier.issn 1385-2000 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 10
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 15
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s11043-006-9007-0
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/a121888v5h7756g3/
dc.subject entalpická a objemová relaxace cs
dc.subject objemový modul cs
dc.subject kompresibility cs
dc.subject termické vlastnosti cs
dc.subject vnitřní parametr cs
dc.subject enthalpy and volume relaxation en
dc.subject bulk modulus en
dc.subject compressibility en
dc.subject thermal properties en
dc.subject internal parameter en
dc.description.abstract Entalpická a objemová relaxační data byla měřena u ataktického PMMA a jeho směsí s PEO. Z relaxačních dat byl kalkulován relaxační objemový modul, Ka. Jeho hodnota je menší něž hodnota zjištěná přímým stlačením na pvT-zařížení. Přesto Ka leží blízkosti objemového modulu v tavenině. Toto je podpořeno daty pro Se, který má významě větší modul než polymery. Výsledky jsou diskutovány pomocí termodynamiky irreversible process použitím jednoduché proměnné beze snahy získat přesnou definici poměru entalpie/objem. cs
dc.description.abstract Enthalpy and volume relaxation data measured on atactic poly(methyl methacrylate) and its blends with poly(ethylene oxide) are used to calculate an aging bulk modulus, Ka, tentatively defined as the derivative (?h/?v)T. The Ka values are mainly lower than the corresponding bulk modulus data determined directly with a piston-type PVT-device. On the whole, however, the Ka values can be considered as lying close to the moduli measured in the liquid state. This notion is supported by Ka data measured on amorphous selenium, which has a significantly lower compressibility in the liquid state than common amorphous polymers. The results are discussed in terms of thermodynamics of irreversible processes using a single internal variable, yet without arriving at suitable expression for the enthalpy/volume derivative. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000636
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504666
utb.identifier.obdid 14555002
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33746957412
utb.identifier.wok 000239651500001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pelíšek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.contributor.internalauthor Kubát, Josef
utb.contributor.internalauthor Slobodian, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record