TBU Publications
Repository of TBU Publications

Charakterizace polymerního biokompozitu na bázi polyvinylalkoholu a polyvinylpyrrolidonu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Charakterizace polymerního biokompozitu na bázi polyvinylalkoholu a polyvinylpyrrolidonu cs
dc.title Characterization of polymeric biocomposite based on poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone) en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Saha, Nabanita
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Polymer Composites
dc.identifier.issn 0272-8397 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 27
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 147
dc.citation.epage 152
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/pc.20197
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pc.20197/abstract
dc.subject hydrogel cs
dc.subject PVA cs
dc.subject PVP cs
dc.subject filmy cs
dc.subject hydrogel en
dc.subject PVA en
dc.subject PVP en
dc.subject films en
dc.description.abstract Biokompatibilní a snadno dostupná materiály z odpadu z mlékárenského průmyslu byly použity pro modifikaci polymesní směsi dvou vodorozpustných polymerů: polyvinylalkoholu a polyvinylpyrrolidonu.Výsledky naznačují, že jak laktoza tak i mléčnan vápenatý jsou vhodné pro modifikaci těchto polymerů jak z pohledu ekonomického, tak z pohledu ochrany životního prostředí. cs
dc.description.abstract Biocompatible and easily available materials from dairy industry waste were used for modification of watersoluble polymeric blend of poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Both modifiers (lactose and calcium lactate) are suitable for modification of these polymers, which can be convenient from economical and environmental point of view. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000628
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504657
utb.identifier.obdid 43861950
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33645751923
utb.identifier.wok 000236524200005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Saha, Nabanita
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record