TBU Publications
Repository of TBU Publications

Příprava a charakterizace polyvinylalkohol/kyselina mléčná směsného polymerního filmu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Příprava a charakterizace polyvinylalkohol/kyselina mléčná směsného polymerního filmu cs
dc.title Preparation and characterization of poly (vinyl alcohol)/lactic acid compounded polymeric films en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Saha, Nabanita
dc.contributor.author Kuřitka, Ivo
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof International Journal of Polymer Analysis and Characterization
dc.identifier.issn 1023-666X Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 11
utb.relation.issue 4
dc.citation.spage 253
dc.citation.epage 270
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Taylor and Francis en
dc.identifier.doi 10.1080/10236660600750190
dc.relation.uri http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10236660600750190
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject kyselina mléčná cs
dc.subject bakteriostatický cs
dc.subject biodegradabilní cs
dc.subject směs cs
dc.subject poly(vinylalcohol) en
dc.subject lactic acid en
dc.subject bacteriostatic en
dc.subject biodegradable en
dc.subject compound en
dc.description.abstract Polyvinylalkohol a kyselina mléčná byli použity na přípravu nového biologicky rozložitelného filmu s antibakteriálním účinkem proti některým patogenním bakteriálním kmenům. Vedle testování bioaktivity, vzorky byly charakterizovný pomocí tahových zkoušek, DSC a FTIR-ATR. Byla stanovena optimální koncentrace modifikátoru z hlediska antibakteriální aktivity. cs
dc.description.abstract Poly(vinyl alcohol) and lactic acid were used for preparation of a new biodegradable polymeric films with antibacterial activity agains some pathogenic bacterial species. Beside testing of bioactivity, the samples were characterized by using of tensile tests, DSC and FTIR-ATR. The optimal concentration of modifier was determined from the antibacterial effect point of view. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000623
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504656
utb.identifier.obdid 14554981
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33745177757
utb.identifier.wok 000238192100001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Saha, Nabanita
utb.contributor.internalauthor Kuřitka, Ivo
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record