TBU Publications
Repository of TBU Publications

Aluminosilikátem plněné kompozity PVA-PVP, Vylepšený biodegradabilní polymerní materiál

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Aluminosilikátem plněné kompozity PVA-PVP, Vylepšený biodegradabilní polymerní materiál cs
dc.title Aluminosilicate-filled composites of PVA-PVP-An improved biodegradable polymeric material en
dc.contributor.author Saha, Nabanita
dc.contributor.author Ali, Akbar
dc.contributor.author Kar, Sritama
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.contributor.author Banthia, Ajit Kumar
dc.relation.ispartof Journal of Applied Polymer Science
dc.identifier.issn 0021-8995 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 102
utb.relation.issue 5
dc.citation.spage 4963
dc.citation.epage 4970
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher John Wiley & Sons, Inc. en
dc.identifier.doi 10.1002/app.24671
dc.relation.uri http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.24671/abstract
dc.subject aluminosilikát cs
dc.subject biokompozit cs
dc.subject biorozložitelný polymer cs
dc.subject PVA-PVP cs
dc.subject aluminosilicate en
dc.subject biocomposites en
dc.subject biodegradable polymer en
dc.subject PVA-PVP blend en
dc.description.abstract Biodegradabilní polymerní směs na bázi polyvinylalkoholu a polyvinylpyrrolidonu byla modifikována aluminosilikátem za použití odlévací techniky. Byly studovány fyzikální, chemiské vlastnosti a biorozložitelnost.Přítomnost aluminosilikátu ovlivňuje vlastnosti polymerní matrice a zlepšuje biodegradabilitu. cs
dc.description.abstract Poly(vinyl alcohol)-polyvinyl pyrrolidone biodegradable polymer blend was modified with aluminosilicate by using of solvent část technique.Physical, chemical and biodegradable properties of the films were studied with the conclusion that presence of aluminosilicate affects properties of the matrix and anhances biodegradability of the polymer. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000618
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504647
utb.identifier.obdid 14554926
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33751240445
utb.identifier.wok 000241593700116
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Saha, Nabanita
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record