TBU Publications
Repository of TBU Publications

Superpozice smykových toků plněných polymerních tavenin

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Superpozice smykových toků plněných polymerních tavenin cs
dc.title Fibre filled polymer melts under superposed shear flows en
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Zdražilová, Natálie
dc.contributor.author Kitano, Takeshi
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Polimery
dc.identifier.issn 0032-2725 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 51
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 33
dc.citation.epage 41
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Instytut Chemii Przemysłowej en
dc.relation.uri http://www.ichp.pl/polimery-hausnerova-zdrazilova-kitano-saha-wlasciwosci
dc.subject kompozit cs
dc.subject superpozice toků cs
dc.subject fibre-filled composite en
dc.subject superposed flow en
dc.subject viscoelastic behaviour en
dc.description.abstract Superpozice ustálených a oscilačních smykových toků poskytuje důležité poznatky v charakterizaci kompozitních systémů. Experiment byl proveden na polymerních kompozitech s uhlíkovými vlákny. Superponovaný tok zvyšuje viskoelastické vlastnosti daných materiálů; zatímco u čisté polymerní matrice je průběh monotónní, se zvyšujícím se přídavkem pliva se stává komplikovanějším. cs
dc.description.abstract Superposed steady and oscillatory shear flow measurements provide non-conventional view on characterization of fibre filled systems. The purpose of this study was to investigate the flow properties of polymer melt compounded with carbon fibre (CF) under the parallel superposed steady and oscillatory shear flows. The effect of the steady shear on the viscoelastic properties as well as the effect of fibre content on the superposed flow properties were discussed. Overall, superposed flow conditions enhanced viscoelastic response (dynamic viscosity, storage modulus) of the filled systems. The critical angular frequency, where phase angle becomes 90° and storage modulus decreases sharply to zero, was found to be largely dependent on the volume fraction of fibre, regardless of the superposed shear rate. Whereas superposed flow properties of the pure melt changed monotonously, those of the composites showed peaks in corresponding dependencies, even if under simple shear flows they behaved in the similar manner as matrix. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000615
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504642
utb.identifier.obdid 14554868
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Zdražilová, Natálie
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record