TBU Publications
Repository of TBU Publications

Tlakově závislá viskozita PIM materiálů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Tlakově závislá viskozita PIM materiálů cs
dc.title Pressure-dependent viscosity of powder injection moulding compounds en
dc.contributor.author Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Slezák, Radek
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Rheologica Acta
dc.identifier.issn 0035-4511 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 45
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 290
dc.citation.epage 296
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Springer-Verlag en
dc.identifier.doi 10.1007/s00397-005-0036-4
dc.relation.uri http://www.springerlink.com/content/7706g77g043807wh/
dc.subject tlakově závislá viskozita cs
dc.subject PIM materiály cs
dc.subject teplotní a tlakový koeficient cs
dc.subject pressure-dependent viscosity en
dc.subject Powder Injection Moulding compounds en
dc.subject pressure and temperature sensitivity coeficients en
dc.description.abstract V současnosti je výzkum Powder Injection Moulding (PIM) materiálů zaměřen především na podchycení kritických faktorů . Jedním z těchto klíčových aspektů je reologické chování PIM suspenzí. Viskozita těchto materiálů, závislá na rychlosti smykové deformace, teplotě a tlaku, je studována se specifickým zaměřením na kritické stupně plnění, kde je tokové chování navíc komplikováno tokovými nestabilitami. cs
dc.description.abstract A single piston capillary rheometer was modified by addition of a second chamber with a restricting valve (developed at the Polymer Centre, Zlín, Czech Republic), which provides backpressure increasing the pressure in the melted material during the flow through the die. The Carreau-Yasuda model was employed to fit the measured viscosity data and determine the temperature and pressure coefficients for polyolefin based binder and its compounds with carbide powder. Both temperature and pressure sensitivity coefficients are largely dependent on the structure of a polymer, which should be taken into account for binder-formation#s development. Increasing the loading level of the powder in the compound diminishes the pressure sensitivity of their flow properties. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000613
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504640
utb.identifier.obdid 14554866
utb.identifier.scopus 2-s2.0-31144453370
utb.identifier.wok 000234116300009
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Hausnerová, Berenika
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Slezák, Radek
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record