TBU Publications
Repository of TBU Publications

Syntéza a charakterizace nového mezoporézního materiálu s vodivým polypyrolem v mezoporézní silice

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Syntéza a charakterizace nového mezoporézního materiálu s vodivým polypyrolem v mezoporézní silice cs
dc.title Synthesis and characterization of new mesoporous material with conducting polypyrrole confined in mesoporous silica en
dc.contributor.author Cheng, Qilin
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Li, Chunzhong
dc.contributor.author Lengálová, Anežka
dc.contributor.author He, Ying
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.relation.ispartof Material Chemistry and Physics
dc.identifier.issn 0254-0584 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2006
utb.relation.volume 98
utb.relation.issue 2-3
dc.citation.spage 504
dc.citation.epage 508
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Elsevier Science B.V. en
dc.identifier.doi 10.1016/j.matchemphys.2005.09.074
dc.relation.uri https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254058405007170
dc.subject vodivý polymer cs
dc.subject polypyrol cs
dc.subject mezoporézní silika cs
dc.subject nanokompozit cs
dc.subject syntéza cs
dc.subject Conducting polymer en
dc.subject polypyrrole en
dc.subject mesoporous silica en
dc.subject nanocomposite en
dc.subject synthesis en
dc.description.abstract Byl připraven nový nanokompozit - polovodivý polypyrol (PPy) vázaný v mezoporézní silice (MCM-41). PPy byl vytvořen v pórech MCM-41 absorpcí plynného pyrolu a následnou oxidační polymrací za pomoci FeCl3.6H2O. Nanokompozit byl charakterizován různími metodami. Rentgenová difrakce a absorpce/desorpce dusíku ukazují, že nanokompozit má mezoporézní strukturu a že zbytkový objem pórů nanokompozitu je podstatně menší než u čistého MCM-41. FIR sektra, snímky z transimisní elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením a měření elektrické vodivosti potvrdily přítomnost PPy v kanálcích siliky a termogravimetrická analýza dokázala, že PPy je v kanálcích ukotven. cs
dc.description.abstract A new nanocomposite, semiconducting polypyrrole (PPy) confined in mesoporous silica (MCM-41)m has been synthesized. PPy was formed in the pores of MCM-41 by adsorption of pyrrole gas and subsquent oxidative polymerization with FeCl3.6H2O. Different techniques wre used to characterize the nanocomposite formation. X-ray diffraction (XRD) and N2 adsorption/desorption analysis show that the nanocomposite possesses mesoporous structure, and the residual pore volume of nanocomposite is significantly lower that hat of pure empty MCM-41. FTIR spectra, high resolution transmission electron micrographs and electrical conductivity measurements comfirmed the presence of polypyrrole inside pore channels of the host, and thermogravimetric analysis proved confinement effect in the chanel system. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000607
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/06:63504630
utb.identifier.obdid 14553182
utb.identifier.scopus 2-s2.0-33646506849
utb.identifier.wok 000238298100059
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Cheng, Qilin
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Lengálová, Anežka
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
Find Full text

Files in this item

Show simple item record